Heb jij of uw vereniging iets te melden, of u heb iets gezien neem dan snel contact met ons op

Home » Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) » SLIMME VERKEERSLICHTEN EN VERLENGING AFSLAGSTROOK RICHTING AS CENTRUM

SLIMME VERKEERSLICHTEN EN VERLENGING AFSLAGSTROOK RICHTING AS CENTRUM

Gepubliceerd op 20 mei 2020 om 10:55

Het Agentschap Wegen en Verkeer verlengt tegen de zomer op het kruispunt van de Europalaan (N75) met de Bilzerweg (N730) in As de afslagstrook voor het verkeer komende van Genk richting As centrum. Vanaf maandag 25 mei 2020 starten de eerste werken voor het installeren van slimme verkeerslichten. Deze ingrepen moeten de verkeersveiligheid en de doorstroming op het kruispunt verbeteren. Tijdens de aanleg van de verlengde linkse afslagstrook zal het verkeer richting Dilsen-Stokkem een tweetal weken hinder ondervinden vanaf 15 juni.

Door de verlenging van de afslagstrook zal het verkeer, komende van Genk dat naar het centrum van As wil, sneller kunnen voorsorteren op de Europalaan. Hierdoor zal het risico op kop-staartbotsingen verkleinen en zal het doorgaand verkeer richting Dilsen-Stokkem vlotter door kunnen rijden. 
 
Door de omvorming tot slimme verkeerslichten zal de verkeersafwikkeling op het kruispunt dan nog veiliger en vlotter kunnen verlopen, ook voor de fietsers. 
 
Naast de verlenging van de afslagstrook zal het agentschap tijdens deze werken ook een rode slemlaag aanbrengen op het fietspad ter hoogte van de aansluiting met de Bilzerweg. Dit om de zichtbaarheid en de veiligheid van de fietsers te verhogen. 
 
Minderhinder-maatregelen: gefaseerde uitvoering, plaatselijke hinder
Om de hinder te beperken zal het agentschap de werkzaamheden in enkele fasen en laten uitvoeren. 

 • Fase 1: aanpassingen verkeerslichten
  Vanaf maandag 25 mei 2020 wordt er gedurende enkele weken gewerkt aan de bekabelingen en elektromechanische kasten op en rond het kruispunt. De hinder blijft daarbij beperkt tot de inname van één rijstrook. Elke rijrichting blijft bereikbaar. 
   
 • Fase 2: verlenging afslagstrook buiten de spitsuren
  De tweede fase start op maandag 15 juni en duurt ongeveer twee weken. Ze omvat de werken voor de verlenging van de huidige afslagstrook. De aannemer zal hierbij een deel van de linkerrijstrook van de Europalaan innemen ter hoogte van de werfzone. Om de hinder te beperken zal dit enkel buiten de spitsuren gebeuren. 

  Het verkeer richting Dilsen kan dan over 1 rijstrook blijven rijden. Er blijft ook steeds minimum een gedeelte van de afslagstrook beschikbaar voor wie naar As centrum wil. 
   
 • Fase 3: linksaf As-centrum een dag afgesloten voor asfaltering
  Tijdens de asfalteringswerken zal de afslag richting As-centrum een dag afgesloten zijn, vermoedelijk op woensdag 24 juni 2020*. Verkeer moet dan doorrijden naar het nabijgelegen op- en afrittencomplex ter hoogte van de Steenweg naar Maasmechelen (N723). 

 
*Opgelet: deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. Het is dus mogelijk dat de planning nog wijzigt. 

 

foto © AWV