Heb jij of uw vereniging iets te melden, of u heb iets gezien neem dan snel contact met ons op

Home » Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) » PLANNEN VOOR ROTONDE OP DE TONGERSESTEENWEG AAN SAPPI, SPORTOASE EN SCHOLENCAMPUS LIGGEN KLAAR

PLANNEN VOOR ROTONDE OP DE TONGERSESTEENWEG AAN SAPPI, SPORTOASE EN SCHOLENCAMPUS LIGGEN KLAAR

Het Agentschap Wegen en Verkeer plant in 2021 een grondige vernieuwing van het kruispunt van de Tongersesteenweg (N78) met de Montaigneweg in Lanaken. Er komt een rotonde voor meer verkeersveiligheid en een betere ontsluiting van de industriezone Sappi, Sportoase Montaignehof en het Heilig-Hartcollege. De nieuwe invulling houdt op langere termijn meteen ook rekening met de komst van de Spartacustram. Dit najaar wordt de omgevingsvergunning aangevraagd en volgt een aanbesteding voor de uitvoering van de werken.

Het projectgebied bevindt zich op de drukke N78 in Lanaken. Het omvat het kruispunt van de Tongersesteenweg met de Montaigneweg. Aan de zuidkant van het kruispunt ligt het bedrijventerrein Sappi, terwijl aan de noordkant het complex Sportoase Montaignehof en de scholencampus van het Heilig-Hartcollege gelegen zijn.  

Verkeersveilig mobiliteitspunt
De huidige zone rond het kruispunt is vooral gericht op het autoverkeer. De fietsinfrastructuur is niet overal even overzichtelijk en zorgt soms voor gevaarlijke situaties. Bovendien verloopt het (vracht)verkeer van en naar het bedrijventerrein Sappi met momenten moeizaam. Verkeer op de N78 heeft immers steeds voorrang op de Montaigneweg, waarlangs het bedrijventerrein ontsloten is. 

Een rotonde in de plaats van twee drietakskruispunten moet in een klap zowel de doorstroming op de N78 verbeteren, de omgeving verkeersveiliger maken, als de attractiepolen beter ontsluiten. De rotonde wordt uitgerust met vrijliggende voet- en fietspaden en oversteekplaatsen. De fietssnelweg F78, komende van Bilzen richting Bree, zal een veilige kruising maken met de rotonde. 

De tijdelijke verkeerslichten op de Tongersesteenweg, die vandaag de toegang tot het sportcomplex regelen, zullen verdwijnen.

Toekomstgericht ontwerp
Het ontwerp van de rotonde houdt integraal rekening met een streefbeeld voor de omgeving. Daaronder valt een uitbreiding van het sportcomplex en het Heilig-Hartcollege, en de komst van de sneltram tussen Hasselt en Maastricht (Spartacus). Op die manier zet AWV de eerste grote stap naar een verkeersveilig en leefbaar mobiliteitspunt in de schoolomgeving. 
 

Wegenwerken starten in de loop van 2021
De omgevingsvergunningsaanvraag voor het project wordt dit najaar nog ingediend. Daarbij hoort ook een openbaar onderzoek van 30 dagen. Er start ook een aanbestedingsprocedure om een aannemer aan te stellen. De effectieve uitvoering van de werken start dan ten vroegste in het voorjaar van 2021. Een precieze startdatum is vandaag niet gekend.


«