Home » Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) » submenu's » Tongeren Nationale Feestdag

Vandaag is de Nationale feestdag gevierd met een te Deum in de Basiliek, en daar na een bloemenhulde aan het Monument de Gesneuvelden en een gelegenheidstoespraak in het Praetorium.
De viering in de Basiliek werd door heel wat personen bijgewoond.bijna was het schepencollege voltallig aanwezig. Een twaalftal vaandeldragers waren aanwezig.
Tijdens de bloemenhulde zorgde het muziekkorps van het Casino voor de muzikale omlijsting.

Burgemeester Dewael verzorgde de gelegenheidsspeech:De Nationale feestdag blijft een symbool van eenheid van ons land.
En laten we bruggen slaan tussen de zaken die ons verdelen, en koesteren wat ons verbindt
Dewael brak een lans voor een zevende staatshervorming om België efficiënter te maken. Hij nam het ook op vreedzaam samen te leven met de nieuwkomers.
En begroet de vaderlandslievende vereniging bij de viering van de Nationale Feestdag.
Vraag aan elke Belg in welk land ze liever zouden wonen.
We zijn een van de rijkste landen ter wereld, met een bloeiende economie, met goed onderwijs, een sterke sociale zekerheid en een geweldige gezondheidszorg
Vraag aan elke Belg in welk land ze liever zouden wonen.