Home » Jaaroverzicht 2019 » December 2019 » Rolande Diriken herverkozen als voorzitster van de cultuurraad

Op woensdag 4 december  heeft het bestuur van de stedelijke Cultuurraad Rolande Diriken (76) herverkozen als voorzitter.

Zij bekleedt deze functie al sinds 1988

“Cultuur zit in het DNA van Tongeren.

De cultuurraad is daarom ook een belangrijk orgaan om het bestuur te adviseren en bij te staan.

Rolande Diriken ken het klappen van de zweep en zal als voorzitster de belangen van cultuur ten volle behartigen.

Ik kijk uit naar een fijne intense samenwerking.”zegt An Christiaens,  wnd Burgemeester en schepen van cultuur