Home » Jaaroverzicht 2019 » December 2019 » Stad Tongeren trekt vergunning horeca van de ijspiste T-Forum in .

Het collegebesluit van 25 oktober 2019 met betrekking tot de uitbating van de schaatsbaan en de verkoop van drank en versnaperingen in het voormalig pand AVA (T-Forum) tijdens de eindejaarsperiode wordt ingetrokken. Dat heeft het schepencollege zopas beslist.

Aan Retail Estates wordt weliswaar een nieuwe toestemming afgeleverd voor de uitbating van een ijspiste. De verkoop van dranken en versnaperingen is niet meer toegestaan.

Het college verleende eerder toestemming aan Retail Estates voor de uitbating van een schaatsbaan en  de tijdelijke verkoop van zoete snacks, warme en koude dranken in een leegstaand pand op T-Forum voor de periode van 7 december 2019 tot en met 5 januari 2020..

Inmiddels werd vastgesteld dat de verleende toestemming niet in overeenstemming is met het RUP Kleinhandelszone Luikersteenweg. Volgens dit RUP is horeca verboden op T-Forum. Bijgevolg dient de eerder verleende toestemming te worden ingetrokken.