Home » Jaaroverzicht 2019 » Overzicht augustus en september 2019 » Een 30 tal Ooievaars samen gespot in Mal (Tongeren)

Op woensdag avond 21 augustus zijn er een dertigtal ooievaar neergestreken op het industriepark Oost, waar de ooievaars hebben overnacht op de pilaren van een fabriek in aanbouw, op donderdagmorgen werden opgeschrikt toen de arbeiders aankwamen hebben samen nog even in de velden op het grondgebied van Mal wat eten gezocht waarna ze zijn vertrokken.

De dieren zijn onderweg naar Noord-Afrika om daar te overwinteren.

Vroeger en lokaal nu nog gelooft men dat de ooievaar een geluksbrenger is. Het huis waarop deze vogel zijn nest bouwt, is gezegend.

Een ooievaarsnest kan soms 2,5 meter hoog worden en tot 2 ton zwaar worden.

Ouders vervoeren ook water voor hun jongen. Wanneer de dorstige jongen op de krop van de ouder pikt, zal die water uitspuwen.

Ooievaars ‘klepperen’, waarbij ze de snavelhelften heel snel tegen elkaar slaan. Ze bewegen hierbij hun kop eerst laag naar voor, waarna ze de kop helemaal tot op de rug bewegen. Partners begroeten elkaar vaak op deze manier wanneer ze op het nest landen.

Ooievaars staan vaak op één poot, dit doen ze om de temperatuur te regelen. Als het erg koud is, verliezen ze namelijk veel warmte via  hun lange poten. Om die warm te houden, steken ze 1 poot in hun veren weg.

Tijdens de trek vermijden ooievaars grote wateroppervlakten. Dit doen ze omdat er overdag geen thermiek boven het water is, ooievaars maken gebruik van deze thermiek om tijdens hun lange tocht zoveel mogelijk te zweven om energie te besparen. Ze wachten meestal tot de grond voldoende is opgewarmd en er thermiekbellen ontstaan, vooraleer ze opstijgen.

Met gunstige weersomstandigheden, kunnen ooievaars 7 tot 8 uur vliegen per dag. Zo kunnen ze een maximale afstand van 500 kilometer afleggen

Met dank aan Ambroos Thonon die mij de foto's toegestuurd heeft die hij maakte met zijn gsm ook een tweede persoon wil ik hierbij bedanken

Klik op de foto's omzet te vergroten