Heb jij of uw vereniging iets te melden, of u heb iets gezien neem dan snel contact met ons op

Home » Jaaroverzicht 2019 » Overzicht in juli 2019 » Tongeren : ‘Ridder Roos’ doorbreekt taboe rond intrafamiliaal geweld

Op vrijdag 28 juni stelde Trampolien vzw het boek ‘ Ridder Roos’ voor op het domein van het Kasteel Ridderborn in Kortessem. Het is een kinderboek rond intrafamiliaal geweld .

Uit verschillende initiatieven en bronnen blijkt dat Limburg een speerpunt is in de strijd tegen intrafamiliaal geweld. Zo wordt in Limburg, in tegenstelling tot de andere provincies, de mogelijkheid van de uithuiszetting goed benut.

Daarnaast bestaat er sedert eind 2017 een Family Justice Center waar de politiezones Carma en Limburg Regio Hoofdstad rechtstreeks situaties van intrafamiliaal kunnen aanmelden. Echter vallen er nog teveel slachtoffers uit de boot, ondanks de bestaande mogelijkheden.  Vooral kinderen zijn hiervan de dupe, terwijl dit toch de meest kwetsbare groep van onze samenleving is. 

Voor deze groep heeft Trampolien vzw nu een voorleesboek voor kinderen (van 3 tot 7 jaar) ontwikkeld, in samenwerking met Laurence Stas voor de tekst en Lobke Rondolez voor de grafische vormgeving. 

Het is de bedoeling dat dit boek, door het aanreiken van beeld en taal, de problematiek van intrafamiliaal geweld ook voor kinderen bespreekbaar en hanteerbaar kan maken.

Trampolien vzw wil bijdragen aan de aanpak en vermindering van de problematiek van intrafamiliaal geweld en van geweld in vertrouwensrelaties. Wij willen de vrouwen, mannen en kinderen die dergelijk geweld hebben ondergaan of die er getuige van waren en daar onder lijden, ondersteunen via het vergemakkelijken van de hulpverlening. Via ons steunfonds en onze methodiek kunnen slachtoffers die het financieel niet breed hebben, toch rekenen op een snelle en professionele hulp zodat zij de nodige veerkracht kunnen ontwikkelen om hun leven weer op een positief spoor te krijgen.

Trampolien vormt een unieke schakel in het werkveld van hulpverleningsorganisaties rond deze problematiek, in die zin dat het de leemte vult die kan ontstaan tussen geweldsituatie en snelle therapeutische ondersteuning. In het officiële traject lopen de wachttijden immers op tot 1 à 2 jaar.

Momenteel beperken we het project tot de regio Zuid-Limburg en regio Hasselt, doch wij zoeken continu naar de financiële middelen om dit project nationaal aansluiting te laten vinden. We hebben ongeveer 60 dossiers per jaar. Ieder dossier omvat minstens 6 sessies aan €40,- per sessie.

Trampolien is in 2013 ontstaan vanuit een nood die ons gesignaleerd werd door de Jeugdrechtbank van Tongeren. Een aantal van onze leden zijn lid van Epinona Club Soroptimist Tongeren. Een kerngroep besloot de krachten te bundelen voor Trampolien! Andere bestuursleden en externe expertise werden betrokken. 

Klik op de foto's om ze te vergroten