Home » Jaaroverzicht 2019 » Overzicht januari en Februari 2019 » Burgemeester sluit tijdelijk dancing REAL club

Burgemeester Patrick Dewael  heeft dancing REAL club aan de Luikersteenweg op advies van brandweer en politie tijdelijk laten sluiten. Er werden tijdens een recente controle verschillende inbreuken op de brandveiligheid vastgesteld.

De sluiting is het gevolg van een recente gecoördineerde actie. De politiezone Tongeren/Herstappe, de brandweer van Hulpverleningszone Zuid-West Limburg, de milieutoezichthouders van de stad Tongeren en de sociale inspectiediensten voerden tijdens de openingsuren samen een controle uit in de dansgelegenheid.

‘Tijdens die actie konden de aanwezige diensten meerdere inbreuken vaststellen op de wet rond de brandveiligheid. Zo werden onder andere de uitgangen versperd, bleken evacuatiewegen onvoldoende bruikbaar, waren brandblussers niet gemonteerd en gaf de detectie storingen aan. De brandweer heeft vervolgens een negatief brandpreventieadvies opgesteld’, zegt burgemeester Patrick Dewael.  Met al deze inbreuken bestaat er een reëel gevaar voor de algemene veiligheid en daarom ben ik genoodzaakt om de uitbaters een tijdelijke sluiting op te leggen.’

De uitbaters moeten nu de nodige aanpassingen of verbouwingen uitvoeren alvorens ze positief advies  kunnen krijgen voor een heropening.

Volgens de burgemeester zijn er ook vaststellingen gedaan door de milieutoezichthouders van de stad Tongeren en door de controleurs van de sociale inspectie. Eventueel opgemaakte processen-verbaal worden overgemaakt aan het parket Limburg.