Home » Jaaroverzicht 2019 » Overzicht januari en Februari 2019 » Restauratie van de Romeinse en middeleeuwse muur in Tongeren

De Vlaamse Overheid heeft het beheersplan Romeinse en middeleeuwse stadsmuren goedgekeurd .

Dit plan was een voorwaarde om in aanmerking te komen voor premies aldus schepen van Erfgoed Gerard Stassen

Wat omvat het plan ?

Een historische nota (geschiedenis van de muren).

Een beschrijving van de muren met vegetatie (hoe zien ze eruit en hoe zijn ze er momenteel aan toe).

Een omschrijving van de erfgoedwaarden (wat maakt de muren waardevol).

De visie op het toekomstig beheer (wat wil Stad Tongeren ermee doen).

De werkzaamheden die de visie zullen realiseren (hoe wilt Stad Tongeren dit realiseren).

De acties

Opmaak actieplan om beide muren te herstellen en te restaureren (in stappen !).

Stabiliteitsonderzoek

Instandhoudingswerken aan Romeinse muur (en in mindere mate aan middeleeuwse muur)

Restauratiewerken, gefaseerde aanpak van bovengrondse muurstukken met respect voor waardevolle muurvegetatie.  Omgevingswerken -> verdere toeristische ontsluiting = inrichting wandelzones, groenlinten, afschermen parkeren.

Terugkerende maatregelen : Onderhoudswerken van muren en groene omgeving (vb. controle van de toestand van de muren en vegetatie, van de beplanting, snoeien,…

Dit jaar starten de werken aan de 2 muren, het is nog niet duidelijk hoe lang deze gaan duren.  Waarschijnlijk jaren ! 

De kosten voor de uitvoering van het beheersplan bedragen 215.000 euro.  Ongeveer 130.000 euro komt van het Agentschap Onroerend Erfgoed, de overige 85.000 euro is voor rekening van Stad Tongeren.

Dirk Pauwels, stadsarcheoloog : “De stadsmuren zijn beeldbepalend voor Tongeren én tevens een grote toeristische troef !

De Romeinse muren zijn beschermd sinds 1962, de middeleeuwse muren sinds 1992 en Moerenpoort sinds 1949.

Tussen 1983 en 1996 werd een restauratiecampagne aan de Romeinse Muur uitgevoerd, tussen 1989 en 1996 aan de middeleeuwse muur.

Sindsdien laat Stad Tongeren onderhoudswerken uitvoeren.”