Home » Jaaroverzicht 2019 » overzicht maart en april 2019 » Infovergadering over het her aanleggen van de Weeraardstraat in Widooie

Donderdag 14 maart vond er een infovergadering plaats in het buurthuis in Widooie voor de bewoners van de Weeraardstraat.

De Weeraardstraat  wordt in het najaar heraangelegd. Vanavond kregen de omwonenden tekst en uitleg over de geplande werken. Alle bewoners van de straat waren aanwezig.

Schepen Guy Schiepers (Openbare Werken) zorgde voor de verwelkoming,

Wat staat er te gebeuren?

De bovengrondse stroomkabels worden ondergronds gelegd.

Om de wateroverlast aan te pakken komt er een wachtbekken, het water dat van de velden komt wordt opgevangen in het wachtbekken. Er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel, het schoon water gaat rechtstreeks naar de beek en het vuil water naar de collector met afkoppeling van alle huizen.

Met kerst op de taart wordt er een nieuwe weg aangelegd met aan weerskanten een mooie stoep met klinkers.

De aanbesteding volgt binnenkort. De werken zullen waarschijnlijk in het najaar starten. Alle huizen worden bezocht door een afkoppelingsadviseur.

De bewoners kunnen op subsidies rekenen van max. 400 euro voor de extra te maken kosten.