Home » Jaaroverzicht 2019 » overzicht maart en april 2019 » Tongeren : Eerste steenlegging Basisschool Picpussen

Op woensdag 3 april was er de eerstesteenlegging bij BS Picpussen langs de Watertorenstraat in Tongeren voor de nieuwe school. Het gebouw moet plaats bieden aan 324 leerlingen en beslaat een oppervlakte van 2.865 m2. Het betreft een investering van 5,23 miljoen euro. De nieuwe school is een gezamenlijk project van de scholengemeenschap Katholiek Basisonderwijs Tongeren en projectontwikkelaar Borghof Invest. De finaciering was mogelijk dankzij de formule van een huursubsidie die door de Vlaamse minister van onderwijs Hilde Crevits werd mogelijk gemaakt. Met deze huursubsidie kunnen schoolbesturen bestaand gebouw of een nieuwbouw, waarvan ze geen eigenaar zijn, huren. BS Picpussen is bij de eerste lichting Vlaamse scholen die gebruik maken van het systeem. Volgens directeur Caroline Coenegrachts zal dankzij de nieuwe accommodatie het vernieuwde pedagogisch project optimaal tot zijn recht kunnen komen.

Minister Jo Vandeurzen

mocht zijn collega Crevits vervangen: "Er zijn vele noden qua scholeninfrastructuur om scholenbouw een boost te geven. In 2019 wordt 420 miljoen voor scholen uitgetrokken. We investeren in duurzaamheid. Verhoogde aandacht voor het basisonderwijs is een krachtig signaal".  

Burgemeester Patrick Dewael: "Het architectenbureau heeft gekozen voor duurzame materialen, een sobere afwerking en bijzondere technieken. Deze school is klaar voor de onderwijsuitdaging van de 21e eeuw. Groenaanleg houdt een stad leefbaar". Dewael is tevreden dat het gebouw van de Picpussen behouden blijft in het project: "De twee torens zijn belangrijk. Het gebouw is niet beschermd, maar het heeft wel een grote emotionele waarde".

‘Het systeem van de huursubsidies is een ongelooflijke troef om projecten als de Picpussen te kunnen realiseren. Voor Tongeren is zowel de aanwezigheid van de school als het behoud van het erfgoed van groot belang’ zegt Vlaams Parlementslid en schepen van Cultuur An Christiaens.

Architect Patrick Smits: "We wilden ruimtelijk inspelen op de aanwezige niveauverschillen. Dit is een doordacht ontwerp. waarin eenvoud werd nagestreefd. De school heeft een T-vorm met een centraal overdekte speelplaats. Een open karakter, bijzondere indeling van de klassen en een amfitheater"

Alfredo De Gregorio (Borghof Invest): "We zijn pas 2 jaar bezig als ontwikkelaar. Dit is ons eerste project. We werken met overheden en willen gemeenschapsgoed ontwikkelen. Het hele dossier via huursubsidie werd in drie maanden afgerond.Het huursubsidiesysteem van minister Crevits kan niet stuk".

klik op de foto's om ze te vergroten