Home » Jaaroverzicht 2019 » Overzicht mei 2019 » Mensen voorop in de zorg. Niet de winst ! Gerard Stassen Vlaams Parlement

1.Het is tijd dat de overheid weer de absolute garantie heeft dat iemand die zorg nodig heeft, die zorg ook meteen krijgt én kan betalen.

Dat is wat wij zorgzekerheid noemen.

En die zorg garanderen voor iedereen, is een kwestie van keuzes maken.

2.Elke dat zie ik in mijn job als schepen en gewestelijk secretaris van de Voorzorg dat er veel mensen het economisch moeilijk krijgen

om op het eind van de maand toe te komen. Besparingen komen nu altijd op de rug van de kleine man terecht.

Onze sociale verworvenheden hebben sterke verdedigers nodig !

3.Onze gezondheidszorg is het resultaat van solidariteit. Die zekerheid voor iedereen moet terug versterkt worden.

Eerlijke lonen, betaalbare zorg en medicijnen.  Mensen verbinden, dat geeft energie voor de toekomst.

4.Het beleid van de voorbije jaren laat ouderen en mensen met een handicap jarenlang wachten op de voorzieningen waar ze recht op hebben. 

Onrechtvaardig ! Het zal knokken worden om onze rechten te vrijwaren en te versterken. 

Ik ga ervoor !

Gerard Stassen Schepen van Financiën, Begroting & Erfgoed