Home » Jaaroverzicht 2019 » Overzicht mei 2019 » OPENBAAR VERVOER, CARPOOLEN EN DE FIETS HALEN ONS UIT DE FILE

De CD&V-parlementsleden die in de Commissie Mobiliteit zetelen, lanceerden eind januari ‘File-idee’. Met dit initiatief deden ze een oproep aan de burgers om mee op zoek te gaan naar oplossingen om de files te bestrijden. Zo’n 160 mensen stuurden hun ideeën via de website www.fileidee.be op, wat resulteerde in bijna 400 voorstellen om het fileleed aan te pakken.

De filezwaarte is afgelopen legislatuur met 20% toegenomen en brengt heel wat ergernissen teweeg. “Als we alle inzendingen bekijken, is het duidelijk dat de mensen mee naar een oplossing willen zoeken en ook zelf hun steentje willen bijdragen om die modal shift te bereiken,” reageert An Christiaens tevreden, “Maar het is tevens onmiskenbaar dat de overheid een cruciale rol kan spelen om bepaalde zaken te faciliteren en de mensen te stimuleren om hun wagen thuis te laten staan. Daarvoor zal er wel extra geld op tafel gelegd moeten worden, alsook de nodige politieke moed en daadkracht.”

De ideeën die het meest werden voorgesteld, zijn de volgende:

Uitbreiding openbaar vervoer

  1. Carpoolen stimuleren
  2. Betaalbaar openbaar vervoer
  3. Meer investeren in fietsinfrastructuur
  4. Parkings aan stations & bushaltes
  5. Vrachtwagens uit het verkeer halen
  6. Thuiswerk promoten
  7. Systeem bedrijfswagens hervormen
  8. Slimme verkeerslichten
  9. E-commerce anders organiseren

Het favoriete idee van An Christiaens focuste zich op motorrijders, een onderwerp dat ze van nabij opvolgt in het Vlaams Parlement:

An Christiaens: “Meer ruimte voor motorrijders op de weg, dat is volgens deze tweewielers een vlotte en veilige oplossing. Stel de busstrook open op drukke momenten, zoals tijdens de ochtend- en avondspits aan een vastgelegde maximumsnelheid. Het succes van die maatregel in Londen biedt inspiratie voor een Vlaams proefproject.”

CD&V wilt van de volgende regering een echte investeringsregering maken. De investeringsnorm moet opgetrokken worden naar 3%, waarvan veel bijkomende middelen naar mobiliteit gaan. “De resultaten van file-idee bevestigen dat ons investeringsplan de juiste focus legt,” zegt An Christiaens.

“Een dag in het leven van An Christiaens. Als Tongers schepen en Vlaams Parlementslid druk in de weer voor Limburg(ers).”

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.