Home » Jaaroverzicht 2019 » Overzicht oktober en november 2019 » Tongeren : Verkoop restpercelen grond

Het autonoom gemeentebedrijf stadsontwikkeling Tongeren verkoopt volgende restpercelen die overblijven na aanleg van de NO-omleidingsweg (de percelen maken deel uit van het RUP Siegelsmarkt):

  • 191M2 - 3.273 m² - minimum verkoopprijs € 81.825,00 - zone openbaar groen
  • 190C2 - 4.567 m² - minimum verkoopprijs € 182.680,00 - projectgebied
  • 190D2 - 116 m² - minimum verkoopprijs € 4.640,00 - projectgebied
  • 195D - 1.867 m² - minimum verkoopprijs € 74.680,00 - projectgebied
  • 195E - 343 m² - minimum verkoopprijs € 13.720,00 - projectgebied
  • 232N - 1.565 m² - minimum verkoopprijs € 54.775,00 - projectgebied

De percelen worden begin 2020 verkocht worden via BIDDIT - het onlineplatform van de Belgische notarissen.

Voor bijkomende inlichtingen kunt u contact opnemen met het kantoor van notaris Thijs (012 23 86 86).