Home » Nerem

Nerem is een dorp in de Belgische provincie Limburg en een deelgemeente van Tongeren. De deelgemeente heeft een oppervlakte van 4,00 km².

De dorpskom concentreert zich langs een centrale as aan weerszijden van de Buthbeek, een kleine waterloop die ter hoogte van de voormalige chocoladefabriek uitmondt in de Jeker. Door lintbebouwing sluit de bebouwing van Nerem aan op zowel de dorpskom van Mal als die van Vreren.

Spoorlijn 34 doorkruist de deelgemeente van noordwest naar zuidoost. Langs deze spoorlijn had het dorp tot 1973 een station en tot 1984 een spoorweghalte.

Geschiedenis

De oude weg van Tongeren naar Wezet liep door deze plaats. Er werden ook overblijfselen van een Romeinse villa aangetroffen.

Het dorp was in de feodale tijd een enclave van het hertogdom Brabant binnen het prinsbisdom Luik. Samen met Paifve (tegenwoordig in de provincie Luik gelegen) vormde het de heerlijkheid Rutten. Nerem was in de 17e en 18e eeuw een der acht redemptiedorpen waarop de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, na de verovering van Maastricht in 1632, aanspraak maakte. Deze aanspraak werd in 1785 bekrachtigd door het Verdrag van Fontainebleau, doch in 1795 weer ongedaan gemaakt.

In 1795, bij het ontstaan van de gemeenten werd het dorp een zelfstandige gemeente. Deze werd in 1977 bij de fusiegemeente Tongeren gevoegd.

Reeds in 1335 was er sprake van een kapel in Nerem, welke afhankelijk was van de parochie van Vreren. Het patronaatsrecht berustte bij de Abdij van Flône. In 1834 werd Nerem een zelfstandige parochie.