Home » Overzicht februari 2020 » Tongeren : AFBRAAK PAND MAASTRICHTERSTEENWEG

Maandag 17 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer met de afbraak van het pand op de Maastrichtersteenweg 230. Het gaat om de voormalige fruit- en groentewinkel. Deze werkzaamheden kaderen al in de voorbereidingen voor de aanleg van het tweede deel van de Noordoostelijke Omleidingsweg en zullen ongeveer anderhalve week in beslag nemen. De afbraak zal geen hinder voor het verkeer veroorzaken. Voor de nabije omgeving kan er tijdens de werkuren wel geluidshinder zijn. 

Om alvast de nodige ruimte vrij te maken voor de aansluiting van de toekomstige omleidingsweg op de Maastrichtersteenweg (N79), moet het betreffende pand afgebroken worden. Dit werd reeds eerder door het Vlaams Gewest aangekocht. 

Gefaseerde bouw omleidingsweg ten vroegste vanaf 2021
De Noordoostelijke Omleidingsweg zal straks de Bilzersteenweg (N730) en de Nieuwe Steenweg (N753) verbinden met de Maastrichtersteenweg (N79). Het tweede gedeelte, tussen de Baversstraat en de Maastrichtersteenweg, wordt ten vroegste vanaf 2021 aangelegd. Dit jaar starten de gesprekken over de nodige grondverwervingen. 

Het eerste gedeelte van de omleidingsweg, tussen de Bilzersteenweg en de Baversstraat (N758) werd in april 2019 geopend.

Verhoogde verkeersleefbaarheid voor Tongeren 
Om het doorgaand en zwaar verkeer te weren uit Tongeren centrum worden de komende jaren een aantal omleidingswegen aangelegd. Hierdoor zal de verkeersleefbaarheid in het centrum gevoelig verhogen en zal er o.a. meer ruimte ontstaan voor fietsers en groene accenten.

Meer informatie over deze projecten vindt u via www.wegenenverkeer.be/tongeren.