Home » Overzicht januari 2020 » NIEUWJAARSRECEPTIE COV senioren van Tongeren-Bilzen

De eerste samenkomst in het nieuwe jaar werd met een hapje en een drankje ingezet als voorbereiding op de nieuwjaarstoespraak van onze clubvoorzitter. 

Hij gaf een kort overzicht van de geplande activiteiten van het lopende werkjaar en van recente nieuwtjes. 

Dan was het tijd om de verdienstelijke leden in de bloemetjes te zetten en de eretekens, plaketten en oorkonden uit te reiken. 

De diverse activiteiten van het voorbije jaar werden dan via een fel geapprecieerde fotomontage in de verf gezet. 

We konden tot slot nog gezellig nakeuvelen tijdens een rijkelijk uitgebreid koud buffet.