Home » Overzicht Maart 2020 » UPDATE CORONA ‼️ Tongeren neemt volgende maatregelen, deze gelden voorlopig tot 3 april.

An Christiaens

‼️Update corona‼️22 maart 

NIEUWE financiële steunmaatregelingen, BOVENOP de steun die al eerder bekendgemaakt was.

👉 Gezinnen die kunnen aantonen dat ze een financiële impact hebben ondervonden door corona (bijvoorbeeld door tijdelijke werkloosheid), kunnen vragen aan de bank om tot 30/09/20 geen betaling meer te moeten doen.

👉 Alle ‘levensvatbare’ bedrijven en zelfstandigen (die levensvatbaar waren vóór de uitbraak van de coronacrisis) mogen alle betalingen, vervaldagen, betalingen van intrest uitstellen vanaf vandaag tot 30/09/20.

👉 Er komt een garantieregeling voor alle nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van 12 maanden.

 

Stad Tongeren
❗️Nieuwe richtlijnen❗️

👉 Het nationaal crisisteam vraagt met aandrang om maximaal binnen te blijven, ook in het weekend.
👉 Wil je een luchtje scheppen? Doe dit dan in je tuin, straat of wijk.
👉Toch naar de Kevie of naar de Motten? Houd voldoende (1,5 m) afstand!


‼️UPDATE CORONA ‼️20/3 

Zojuist gaf de federale regering een persconferentie over de coronacrisis. Hier enkele van de sociaaleconomische maatregelen die deze voormiddag toegelicht werden door de ministerraad.
Let op: Dit is de informatie waarover we nu beschikken, meer praktische info zal later ongetwijfeld volgen.

👉 Vereenvoudiging procedure tijdelijke werkloosheid: Er wordt geen onderscheid meer gemaakt tussen overmacht en economische redenen. Vanaf vandaag is nog maar 1 procedure voor arbeiders en bedienden: de ‘corona-procedure’. Met één aanvraag komt men automatisch in het systeem van tijdelijke werkloosheid. Men valt terug op 70% van het brutoloon. Om extra koopkracht te creëren, wordt er 5,63 per dag gegeven aan iedereen die in coronaprocedure zit. Dit komt neer op ongeveer 150 euro extra per maand ter ondersteuning van personen in tijdelijke werkloosheid.
👉 Automatisch uitstel betaling personenbelasting van 2 maanden
👉 Automatische uitstel bedrijfsvoorheffing, btw en winstbelasting van 2 maanden
👉 Uitstel betaling sociale bijdragen voor de eerste twee trimesters: uitstelmogelijkheid tot 15 december
👉 De hinderpremie Vlaamse overheid wordt vrijgesteld van belasting.
👉 Betalingen van bedrijven die overheidsopdrachten uitvoeren, zal sneller verlopen. Als de bedrijven de opdrachten niet tijdig kunnen opleveren omwille van de crisis, zullen er geen boetes opgelegd worden.
👉 Consumenten wiens reis niet kan doorgaan krijgen een reischeque via het garantiefonds (1 jaar geldig)
👉 Als evenementen verplaatst worden naar latere datum, blijft ticket geldig. Als men dan ziek is of er geen nieuwe datum komt, krijgt men wel het geld van het ticket terug.
👉 Land- en tuinbouw: de periode voor seizoensarbeid periode wordt verdubbeld zodat seizoenarbeiders langer blijven en het nodige werk kunnen doen in de opstart van de bedrijven in de land- en tuinbouw.

 Ook werd opnieuw opgeroepen om de maatregelen strikt op te volgen. Ze zijn en blijven noodzakelijk voor ieders gezondheid 

Gisteren hebben ook de Vlaamse scholen nieuwe richtlijnen gekregen:
👉De lessen blijven zoals voorheen geschorst tot en met 3 april, en de scholen en internaten moeten opvang voorzien.
👉In de nieuwe richtlijnen wordt heel concreet aan de scholen gevraagd om nog opvang te voorzien voor drie groepen gezonde leerlingen:
1⃣kinderen van ouders die werken in een cruciale sector
2⃣kinderen in een medische of kwetsbare situatie
3⃣kinderen met een moeilijke thuissituatie.

#Samentegencorona💪

 

‼️Update Coronavirus 

👉 Sluiting dienstencentra tot 19/04
De sluiting van de Tongerse dienstencentra worden verlengd tot 19 april 2020. De sluiting van De Piepel, Huis van het Kind, de dorpsrestaurants, de Minder Mobielen Centrale worden verlengd tot 19 april 2020. Woonzorgcentrum De Motten blijft ook tot 19/04 gesloten voor bezoekers.

👉 Werking huisvuilophaling
Naast de gebruikelijke hygiënische maatregelen mogen er maximaal 2 ophalers (1 chauffeur en 1 ophaler) tegelijkertijd in de cabine van de ophaalwagen zitten. Hierdoor zijn er soms 2 wagens actief in een ophaalzone waar er anders maar één wagen met 2 beladers actief is. Hierdoor kan het zijn dat de ophaalwagens op een ander tijdstip als gewoonlijk bij u langskomen. De ophaling start zoals steeds om 6 uur ’s ochtends. Zet uw afval de avond voordien buiten, zo staat het steeds tijdig buiten.

👉Beperkte transportcapaciteit voor post buiten Europa
B-Post laat weten dat pakjes of brieven met bestemming buiten Europa niet meer afgegeven kunnen worden. Expresleveringen van pakjes buiten Europa kunnen nog steeds worden afgegeven.

👉 Warme oproep: schrijf jezelf in op Be-Alert en moedig iedereen aan om dat ook te doen. Zo heb je direct via mail/sms officiële, up-to-date informatie over het coronavirus van de federale overheid (dus correcte informatie). www.be-alert.be/nl/

👉Fysieke activiteit in de buitenlucht (wandelen, joggen, fietsen) is toegelaten, maar alleen met naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en/of met 1 vriend (-in), en als contact (minder dan 1,5 meter) met andere mensen vermeden kan worden.

👉 Maak een mondmasker als steun voor onze zorgverleners. Hoe doe je dat? Check de website www.maakjemondmasker.be/#making

📌onderwijs
👉 Wil je je kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Tongeren voor het schooljaar 2020-2021? Ga dan niet naar de scholen, maar meld je aan via www.naarschoolintongeren.be

 

Stad Tongeren

❗️Update Coronavirus❗️ 19/03 

👉 Warme oproep: schrijf jezelf in op Be-Alert en moedig iedereen aan om dat ook te doen. Zo heb je direct via mail/sms officiële, up-to-date informatie over het coronavirus van de federale overheid (dus correcte informatie). www.be-alert.be/nl/

👉Fysieke activiteit in de buitenlucht (wandelen, joggen, fietsen) is toegelaten, maar alleen met naaste gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen en/of met 1 vriend (-in), en als contact (minder dan 1,5 meter) met andere mensen vermeden kan worden.

👉 Maak een mondmasker als steun voor onze zorgverleners. Hoe doe je dat? Check de website www.maakjemondmasker.be/#making

📌onderwijs
👉 Wil je je kind inschrijven in een kleuter- of lagere school in Tongeren voor het schooljaar 2020-2021? Ga dan niet naar de scholen, maar meld je aan via www.naarschoolintongeren.be

👉 Leuk initiatief: Kleuterschool Evermaruske maakt video’s voor kleuters die thuiszitten. De kleuters krijgen in elk filmpje een opdracht om samen met mama en papa thuis uit te voeren. Op die manier willen de leerkrachten voorkomen dat de kleuters zich gaan vervelen en tegelijkertijd leren ze ook iets bij. Volg hen op @evermaruske

 

 update Corona Stad Tongeren ‼️

👉 De consultatiebureaus van Kind en Gezin sluiten tot en met 5 april. Dit betekent dat er in het Huis van het Kind Tongeren geen fysiek aanbod meer is.
👉 Wil u weten of u als ondernemer of zelfstandige recht heeft op een Corona hinderpremie? Check dan de website van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen https://vlaio.be/…/wie-heeft-recht-op-een-corona-hinderprem….
👉 Ook in het openbaar vervoer moeten reizigers minstens 1 meter afstand kunnen houden. Dit kan door de reizigers te verdelen per rij en per kant van de voertuigen (zie afbeelding).
👉 Haal enkel uw quotum huisvuilzakken af als u geen voorraad meer heeft: het recyclagepark is gesloten, de dienstverlening in het Praetorium is beperkt tot het strikte minimum. U kunt uw huisvuilzakken wel nog afhalen bij de deelnemende handelszaken (die open mogen blijven). Maar haal ze enkel af als u geen voorraad meer heeft. Het afhalen is nog mogelijk tot en met 31 december 2020.
👉 De 16 Limburgse kantoren voor eerstelijns juridisch advies zijn gesloten. Heeft u toch een dringende juridische vraag? Bel 0800-74 323 (elke werkdag van 11 tot 13 uur en van 16 tot 18 uur)
👉 Om de essentiële dienstverlening als openbaar drinkwaterbedrijf niet in het gedrang te brengen zal de Watergroep zich voorlopig enkel focussen op dringende en noodzakelijke opdrachten.

 

UPDATE CORONA 18 /03 - MAATREGELEN VLAAMSE REGERING

Daarnet lichtte de Vlaamse regering de bijkomende steunmaatregelen toe die ze deze voormiddag nam in het kader van de coronacrisis: enkele opvallende maatregelen:

👉ECONOMIE EN WERK
1️⃣Uitbreiding hinderpremie: alle ondernemingen en winkels die moeten sluiten komen in aanmerking voor corona hinderpremie van 4000 euro. De aanvragen moeten worden ingediend binnen maand na aflopen van de sluiting. Alle info over de corona hinderpremie : https://www.vlaio.be/…/aanvraag-meer-informatie-over-de-cor…
2️⃣100 miljoen voor crisiswaarborgen: premie van 0,5% naar 0,25%.

👉FISCALITEIT
1️⃣4 maanden uitstel van betaling jaarlijkse verkeersbelasting voor (aanslagjaar 2020)

👉WELZIJN
1️⃣Er wordt in de komende dagen een regeling uitgewerkt om te zorgen dat welzijnsvoorzieningen niet in financiële problemen komen.
2️⃣Mensen die kinderen niet naar de kinderopvang brengen, zullen niet moeten betalen en inkomsten van kinderopvang zullen gegarandeerd worden.
3️⃣Vaccinatie door Kind en Gezin wordt gestaakt tot 5 april.

👉 ENERGIE
1️⃣ De water-, gas- en elektriciteitsfactuur van huishoudens met gezinsleden die technisch werkloos worden ten gevolge van de COVID-19-maatregelen worden voor 1 maand gedragen door de Vlaamse overheid. Dit bedrag wordt berekend op basis van 1/12de van de vorige jaarfactuur van het gezin.
2️⃣ Als de crisis langer aanhoudt dan 1 maand, zal de Vlaamse regering een stelsel van uitstel van betaling uitwerken voor de gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden in het stelsel van technische werkloosheid terechtkomen.
3️⃣ Zolang de strikte COVID-19-maatregelen van kracht zijn, zullen er geen afsluitingen gebeuren van water, gas of elektriciteit.

👉KINDEROPVANG

💰 Wie werkt in de kinderopvang, als onthaalouder of in de buitenschoolse opvang moet niet wakker liggen van financiën. Jullie werk is heel belangrijk. De Vlaamse Regering zal jullie inkomen garanderen.

🏠 Ouders die hun kinderen thuis kunnen opvangen, vragen we dit te doen. Dezelfde regels als voor scholen zijn nu ook van kracht voor de voor- en buitenschoolse kinderopvang. De kinderopvang is nodig voor cruciale sectoren. Zieke kinderen blijven sowieso thuis.

➡️ Ouders die geen gebruik maken van kinderopvang moet die ook niet betalen. Respijtdagen worden voorlopig opgeschort tot en met 5 april. Indien langer nodig is, bekijken we dit op een later tijdstip opnieuw.

 Het sluiten van de opvang is niet nodig als de kindjes of het personeel niet ziek zijn. Het houdt zo goed als geen gevaar in voor besmetting of verspreiding.

⚠️ Werk je in de sector? Over de praktische uitwerking van bovenstaande maatregelen word je binnenkort gecontacteerd. We vragen hiervoor nog even geduld.
Meer info nodig?

ℹ️ Alle info vind je op de website van Kind & Gezin: https://www.kindengezin.be/…/snelinfo-kinderopvang-respijtd…

📧 Het agentschap Opgroeien en Kind en Gezin staan voor jullie klaar op corona@opgroeien.be

#coronacrisis #samensterk #breeblijftbinnen

"Samen komen we hier door".!wnd Burgemeester  An Christiaens

 

Stad Tongeren

❗️Update Coronavirus❗️ 18/03 – 11u00

Tongenaren, vanaf 12u00 gelden een aantal versterkte maatregelen. We rekenen op jullie om die net als in de voorbije dagen goed te blijven volgen. Lees alle maatregelen op: https://crisiscentrum.be/…/covid-19-blijf-thuis-zorg-voor-j…

📍 Maatregelen Tongeren

👉 Alle openbare markten (antiekmarkt en wekelijkse donderdagmarkt) zullen tot en met 5 april niet plaatsvinden.

👉 De koopzondag ‘Fashion Event’ op 5 april zal niet plaatsvinden.

👉 Az Vesalius - campus in Bilzen is gesloten. Alle dringende en noodzakelijke raadplegingen, onderzoeken en ingrepen worden verplaatst naar AZ Vesalius -campus Tongeren.

👉 Patiënten die niet bij hun thuisarts terecht kunnen, kunnen bellen naar de Coronafoon van AZ Vesalius via 012 39 69 33. De Coronafoon is bereikbaar van 9u30 tot 17u00. Dit kan voor alle inwoners van de regio.

📍 Maatregelen algemeen

👉 Verlaat je huis enkel voor essentiële verplaatsingen en vermijd contacten buiten je gezin.

👉 Blijf de basisrichtlijnen rond hygiëne, zoals handen wassen, volgen.

👉 Blijf bewegen, ook in de buitenlucht, maar hou voldoende afstand.

👉 Draag zorg voor jezelf en anderen. Samen geraken we hierdoor! 🍀

 

 

wnd Burgemeester  An Christiaens

‼️UPDATE  NIEUWE MAATREGELEN NA PERSCONFERENTIE REGERING‼️

"Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, werden door de Nationale Veiligheidsraad zojuist nieuwe, verstrengde maatregelen opgelegd. Deze gaan morgenmiddag om 12u00 in en zijn van kracht tot en met minstens 5 april:
‼️LET OP‼️DIT IS DE INFO WAAROVER WIJ MOMENTEEL BESCHIKKEN. Je zal merken dat hieruit nog heel wat ONDUIDELIJKHEDEN volgen. We wachten nog op verdere informatie via de gouverneur die huidige onduidelijkheden uitklaart. Die info verwachten we morgen in de loop van de voormiddag.

👉Alle inwoners van België moeten thuisblijven om maximaal contact met anderen te vermijden, behalve om te gaan werken en voor essentiële verplaatsingen (eten kopen, naar de dokter, apotheek, post, bank, tanken, om mensen te helpen die daar nood aan hebben).

👉Fysieke activiteit in de buitenlucht zijn toegestaan en aanbevolen. Dit kan enkel met een gezinslid of een vriend/vriendin maar steeds met het bewaren van de nodige afstand (minimaal 1.5 meter).

👉Bedrijven moeten telewerk organiseren voor alle functies waarvoor dit mogelijk is. Voor functies waarvoor dit niet mogelijk is, moeten regels van social distancing maximaal gerespecteerd worden. Dit is niet van toepassing voor bepaalde cruciale sectoren en diensten. Maar ook zij moeten social distancing respecteren.

👉 Niet-essentiële winkels en handelszaken moeten sluiten. De volgende zaken blijven open: apotheken, voedingswinkels, dierenvoedingswinkels, boekenwinkels). De toegang tot supermarkten is beperkt tot 1 persoon per 10m², max. 30 minuten.

👉 Cafés moeten terrasmeubilair binnenhalen.

👉Nachtwinkels blijven open tot 22u.

👉Kappers kunnen slechts 1 klant per keer ontvangen.

👉 Openbaar vervoer moet zich zo organiseren dat social distancing gegarandeerd kan worden.

👉Niet-essentiële reizen naar het buitenland verboden tot 5 april.

👉Openbare markten worden gesloten, voedingskramen zijn alleen toegelaten op plaatsen waar ze onmisbaar zijn.

👉 Politie ziet erop toe dat de maatregelen strikt worden nageleefd.

👉Regeling voor de scholen en crèches blijft identiek.

Het wordt er niet gemakkelijker op maar het is wel noodzakelijk. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar. Van zodra we meer informatie hebben, brengen we jullie op de hoogte!"

 

❗️ Extra steun voor zelfstandigen❗️

In de commissie sociale zaken van het federaal parlement werden eerste maatregelen goedgekeurd om zelfstandigen extra te ondersteunen die met sluiting van hun zaak geconfronteerd worden.

👉🏻Getroffen zelfstandigen komen bovenop de Vlaamse hinderpremie in aanmerking voor een uitkering van 1.291,69 euro (zonder kinderlast) en 1.614,10 euro (met kinderlast).

👉🏻Alle zelfstandigen in sectoren die de impact voelen door de maatregelen van het federale rampenplan (o.a. horeca, culturele activiteiten, handelszaken die niet voor voeding bestemde producten verkopen) zullen recht hebben op dit overbruggingsrecht voor de maanden maart en april.

👉🏻Ook winkeliers die enkel in het weekend moeten sluiten, hebben recht op deze uitkering. Er geldt geen minimaal aantal dagen van onderbreking van de activiteit. Ook zelfstandigen die een restaurant uitbaten dat enkel nog meeneemmaaltijden verkoopt, hebben recht op de uitkering.

👉🏻Ook de zelfstandigen die nu zelf beslissen om de deuren te sluiten uit voorzorg tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, ook al zijn ze daartoe niet verplicht, komen in aanmerking. Van zodra deze zelfstandigen hun activiteit gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreken, zullen ook zij recht hebben op het overbruggingsrecht, aan 100% en eveneens voor de maanden maart en april.

👉🏻De wet moet nog goedgekeurd worden door de plenaire vergadering van De Kamer maar werd deze ochtend alvast in de Commissie Sociale Zaken zonder problemen goedgekeurd.


Stad Tongeren

❗️Update Coronavirus❗️ 17/03 – 16u00

Bijkomende maatregelen:

👉De stadsdiensten zijn vanaf 18/03 telefonisch bereikbaar tussen 9 en 13 uur. U kan ook contact opnemen via info@stadtongeren.be.

👉Het recyclagepark van Stad Tongeren sluit met onmiddellijke ingang tot en met 3/04.

👉 De zondagopening van 05/04 zal niet plaatsvinden.

👉Belgische netwerkbeheerder Fluvius schort niet-dringende technische werken (aansluitingen gas, elektriciteit , telecom, riolering) met klantencontacten op. Hoognodige interventies (storingen, dringende indienstneming en aan- en afkoppelingen) blijven wel doorgaan.

📣OPROEP

Hebben jullie thuis nog mondmaskers? We doen een warme oproep om ze te brengen naar Az Vesalius. Dank om te zorgen voor onze hulpverleners, en nogmaals bedankt om te delen.

www.tongeren.be/coronavirus

 

 

❗️Update Coronavirus❗️ 17/03 – 11u00

Bijkomende maatregelen:

👉 De administratieve dienstverlening blijft (weliswaar beperkt) behouden. Dringende dienstverlening in het AC Praetorium kan enkel op afspraak via info@stadtongeren.be of via 012 80 00 00.

👉 Bedrijfsrestaurants sluiten de deuren.

👉 De geldigheid van de GFT-stickers ‘2019’ wordt verlengd tot 1 mei 2020.

We benadrukken het belang van social distancing en rekenen op het gezond verstand van iedereen. Bovendien raden we hamsteren en het bestormen van winkels sterk af.

Blijf gezond en zorg goed voor elkaar!

www.tongeren.be/coronavirus

 

UPDATE CORONA❗️maandag 16 maart 

Deze nacht ontvingen we opnieuw verduidelijking van de gouverneur en het nationaal crisiscentrum:

👉 Groepsactiviteiten zoals groepsfietstochten, groepswandelingen, ... zijn verboden. Je kan nog gaan wandelen, fietsen, lopen,... maar niet in groep (bijvoorbeeld geen wekelijks fietstocht met groep wielertoeristen) en met behoud van de social distance (minimum 1.5 meter tussen personen).

👉 Het is belangrijk dat deze social distance overal behouden blijft! Ook de hygiënemaatregelen blijven van toepassing en een mix van verschillende leeftijden moet nog steeds absoluut vermeden worden!

👉 Bestaande opvangmogelijkheden zijn toegelaten. Nieuwe initiatieven die reeds bestaande contacten overschrijden niet.

👉 Bloedinzamelingen kunnen plaatsvinden, mits het in acht nemen van de social distancing maatregelen. Personen die ziek zijn, dienen zoals steeds te worden uitgesloten.

👉 Het openbaar vervoer is nog steeds actief maar het gebruik ervan moeten worden beperkt tot essentiële verplaatsingen. Indien het openbaar vervoer gebruikt wordt om te pendelen, wordt gevraagd om de werkuren zo veel mogelijk aan te passen om de spits te vermijden. Voor het beschikbaar aanbod van de vervoersmaatschappijen wordt verwezen naar de desbetreffende websites.

👉 Dierenasielen blijven zowel tijdens de week als het weekend open.

❗️We beseffen dat alle maatregelen het voor velen heel moeilijk maken. Maar het is ontzettend belangrijk dat we ons hier allemaal aan houden zodat we zo snel mogelijk samen uit deze crisis geraken!

 

Politiezone Tongeren/Herstappe

We willen even vermelden dat “social distancing” de enige remedie is voor het tegengaan van de verspreiding van het Corona-virus.

Daarom vragen wij iedereen om samenkomsten, waar dan ook ook, met grote groepen te vermijden.

Daarom werd dan ook besloten om het skatepark ook af te sluiten.

De buitenspeeltuin “De Motten” en “plinius” zullen ook gesloten worden tot en met 3 april.

Dit zowel door de week als in het weekend.

Over de andere buitenspeeltuinen volgt er later nog een beslissing.


 UPDATE 15 maart, 11u20

Zojuist ontvingen we verdere verduidelijking bij de maatregelen die tot 3 april van kracht zijn:

👉 Lockdownparty’s en soortgelijke gevallen zijn verboden en zijn bovendien zeer onverantwoordelijk door het grote risico voor de volksgezondheid.

👉 Op dit moment worden alle reizen naar het buitenland afgeraden.
👉 Voor vragen over hulp aan Belgen in het buitenland: 02/501.4000
👉 Nieuwe cruises georganiseerd door boten of schepen die varen onder de Belgische vlag, zijn verboden.

👉 Activiteiten in het kader van jeugdbewegingen, sportwedstrijden waren al verboden, Nu zijn ook sportieve en recreatieve kampen niet meer toegelaten.

👉(Binnen)speeltuinen, kinderboerderijen, … worden gesloten. In Tongeren sluiten momenteel de Motten en Plinius. Ook het skatepark wordt afgesloten. Andere kleinere wijkspeeltuinen zullen we monitoren.

👉 Fotografen, krantenwinkel, wassalons, carwashes mogen tijdens de week open blijven maar moet in het weekend sluiten.

👉Mogen ondernemingen initiatieven nemen voor de opvang van kinderen van hun medewerkers?
Indien dergelijke opvangsystemen reeds bestonden, kunnen ze blijven doorgaan. Er kunnen evenwel geen nieuwe initiatieven van opvang worden opgezet. Het is noodzakelijk te voorkomen dat de kinderen die vooraf niet in contact kwamen met elkaar, worden samen gezet.

👉 De rijlessen en -examens worden opgeschort. Wanneer ten gevolge van deze opschorting de verplichting met dwingende termijnen niet kunnen worden nageleefd, zal aan de betrokken een uitstel worden verleend.

👉 Heel veel mensen beiden spontaan hulp aan👍🙏! De Vlaamse regering besliste dat de gratis vrijwilligersverzekering voor verenigingen wordt uitgebreid naar individuele vrijwilligers.
Via het Steunpunt Vrijwilligerswerk kan je een gratis verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid, rechtsbijstand en lichamelijke ongevallen aanvragen:

 

Samenwerking huisartsen

Zaterdag 14 maart 2020 - In de strijd tegen het coronavirus hebben de artsen van az Vesalius en de huisartsen uit de gemeenten Tongeren, Bilzen, Riemst, Hoeselt, Kortessem en Wellen de krachten gebundeld. Dankzij hun samenwerking wordt de opnamecapaciteit van het ziekenhuis bij een eventuele uitbreiding van het aantal coronabesmettingen maximaal gevrijwaard.
In overeenstemming met de richtlijnen van Sciensano, de federale wetenschappelijke instelling voor volksgezondheid, moeten patiënten die koorts hebben en/of luchtwegklachten zoals een droge hoest of ademhalingsmoeilijkheden, telefonisch contact opnemen met hun huisarts. Deze zal via telefonisch consult bepalen of de patiënt thuis kan uitzieken of naar het ziekenhuis moet.
Een patiënt die na telefonisch consult naar de Spoedafdeling van az Vesalius komt, wordt er sinds zaterdagochtend klinisch onderzocht door een huisarts van wacht. Wanneer blijkt dat de patiënt mogelijk met het coronavirus is besmet, zal hij verder onderzocht worden door de artsen van az Vesalius. Bij ernstige klachten zal de patiënt ook getest worden. Mocht blijken dat de symptomen van de patiënt helemaal niet overeenstemmen met die van het coronavirus, dan schrijft de huisarts de patiënt de juiste medicatie voor en stuurt hij hem weer naar huis, om daar veilig uit te zieken.
Dankzij de aanwezigheid van de huisarts, blijven de spoedartsen van az Vesalius beschikbaar om hulp te bieden bij klassieke spoedgevallen, die natuurlijk ook nog steeds voorkomen. In het weekend is er op de Spoedafdeling van az Vesalius een huisarts aanwezig van 8u tot 20u, en op weekdagen van 9u tot 17u. Mochten er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, zal deze regeling worden aangepast. Patiënten die niet bij hun huisarts terecht kunnen, kunnen ook nog steeds bellen naar de coronafoon (012/39 69 33) van az Vesalius, die op weekdagen bereikbaar is van 9u30 tot 17u.
Deze regeling geldt voor alle inwoners van bovenvermelde gemeenten. Er zijn geen andere triageplaatsen voorzien, ondanks andere berichten in de pers. Door op deze manier samen te werken dragen de huisartsen, de spoedartsen en alle betrokken verpleegkundigen bij tot de bescherming van de volksgezondheid in Zuid-Limburg.


❗️Nieuwe update ivm kappers en schoonheidssalons❗️

Net nieuwe richtlijn van hogerhand dat kapsalons in weekend toch dicht moeten.

Voor DIT weekend laten we alles lopen zoals het is. Voor volgend weekend dus dicht. Excuses maar we worden hier geconfronteerd met gewijzigde federale beslissing.

Dus: in de week op afspraak open. Weekend dicht.

Gelet op de federale maatregelen inzake het Corona-virus neemt Tongeren volgende maatregelen. Deze maatregelen gelden voorlopig tot 3 april. Daarna volgt een nieuwe evaluatie:

Stedelijke dienstverlening :

👉 We blijven zo lang mogelijk de stedelijke dienstverlening verzekeren. Toch willen we benadrukken dat heel wat zaken digitaal aangevraagd kunnen worden, onder meer via www.tongeren.be/thuisloket of via het omgevingsloket. Niet-dringende bezoeken aan het AC Praetorium of het OCMW stel je best nog even uit.

👉 Stuur voor niet-dringende vragen een mail naar info@stadtongeren.be (AC Praetorium) of info@desemper.be (Sociaal Huis de Semper, Huis van het Kind, Woonzorgcentrum De Motten, dienstencentrum De Piepel).

👉 Het Praetorium zal enkel in de voormiddag toegankelijk zijn voor publiek (08.30 tot 12.00 uur)

👉 het sociaal huis De Semper zal enkel in de voormiddag toegankelijk zijn voor publiek ( 9.00 tot 12.00 uur)

👉 Huwelijken in het Agnetenklooster kunnen doorgaan in beperkte kring

👉 Uitvaartplechtigheden/begravingen/bijzettingen/uitstrooiingen op het stedelijk kerkhof gaandoor in beperkte kring

👉 Er zijn geen cash-verrichtingen mogelijk, alle betalingen verlopen bij voorkeur via overschrijving of via bancontact

👉 Recyclagepark blijft (voorlopig) open

👉 De Piepel, de dorpsrestaurants en het Huis van het Kind zijn gesloten tot 13 april. Men kan er wel nog terecht voor pensioenaanvragen, tegemoetkomingen voor personen met een handicap, individueel consult op afspraak en de afspraken bij de consultatiebureaus van Kind en Gezin.

👉 Woonzorgcentrum De Motten is gesloten voor bezoekers tot 19 april.

👉 De spreekuren van de leden van het schepencollege gaan niet door.

Cultuur/Sport/Recreatie/Bibliotheek :

👉 Het Gallo Romeins Museum, Teseum,  Toerisme Tongeren, cultuurcentrum De Velinx, de bibliotheek en Hal P zijn gesloten t.e.m. 3 april.

👉 Alle activiteiten, evenementen, bijeenkomsten (sport, cultuur, folklore, ontmoeting…) worden geannuleerd, ongeacht hun omvang en of ze openbaar of privé zijn.

👉 Voor de geplande voorstellingen die komen te vervallen in bijvoorbeeld de Velinx wordt er gezocht naar een nieuwe datum. Anders worden tickets terugbetaald.

👉 De uitleentermijn voor boeken uit de stedelijke bibliotheek wordt automatisch verlengd tot 15 april (zonder kosten).

Economie :

👉 Wekelijkse antiekmarkt gaat niet door t.e.m. 3 april

👉 De donderdagmarkt (hoort bij voedingssector) kan voorlopig wel doorgaan

👉 Discotheken, cafés en restaurants blijven gesloten (thuisbezorging, afhalen en drive-in zijn toegestaan)

👉 Frituren, traiteurs, afhaalzaken, broodjesbars mogen open blijven – verbruikszaal moet gesloten blijven

👉 Winkels blijven op weekdagen open, maar niet in het weekend

👉  Voedingszaken, apotheken, dierenvoedingszaken blijven open ook in het weekend. Niettemin wordt aanbevolen dat zij de hygiënemaatregelen versterken op basis van de reeds geformuleerde aanbevelingen

Openbaar vervoer :

Openbaar vervoer functioneert normaal, maar er wordt gevraagd om zich te beperken tot noodzakelijke verplaatsingen. Met glijdende werkuren is het mogelijk het openbaar vervoer niet te overbelasten.

Gemeentelijk Onderwijs/Buitenschoolse Kinderopvang Kinderparadijs :

👉  De lessen worden opgeschort. Er zal kinderopvang worden georganiseerd, zeker voor de kinderen van medisch- en gezondheidspersoneel en afdelingen openbare veiligheid. Kinderen voor wie er geen andere opvangoplossing is dan het inschakelen van ouderen, zullen ook terecht kunnen in de scholen.

👉  Buitenschoolse kinderopvang het Kinderparadijs blijft open.

👉 Het busvervoer blijft voorlopig gegarandeerd.

Voor vragen :

👉 Volg ons op www.tongeren.be of op facebook en lees alle updates over nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus.

👉  Voor vragen over gezondheid en openbare orde: 0800 14 689