Home » Tongeren Vandaag: Overzicht 2018 » Succesvolle SLIM-actie dankzij mooie samenwerking TONGEREN/HERSTAPPE en KANTON BORGLOON

TONGEREN/HERSTAPPE – KANTON BORGLOON

Succesvolle SLIM-actie dankzij mooie samenwerking

In de nacht van zaterdag 17 november op zondag 18 november 2018 hielden de politiezones Tongeren - Herstappe en Kanton Borgloon een grootschalige geïntegreerde en gecoördineerde controleactie op hun grondgebied, dit in samenwerking met verschillende interne en externe partners. Door het organiseren van een dergelijke grootschalige controleactie willen de organiserende politiezones, bijgestaan door hun partners, een bijdrage leveren aan het verhogen van de verkeersveiligheid en het veiligheidsgevoel bij de bevolking. Door de komst van de donkere wintermaanden, traditioneel gepaard gaande met een stijging van het aantal woninginbraken in de regio, wil men door middel van deze acties daadkrachtig optreden naar de (potentiële) daders van dergelijke feiten.

Samenwerking loont

 

De lokale politiezones zetten in totaal meer dan 23 politiemedewerkers in waaronder een gerechtelijke ploeg, controleploegen en motorrijders. Zij kregen ondersteuning van een drughondgeleider van de Federale Politie, leden van het Interventiekorps Limburg en controleteams en motorrijders van VLABEL en Douane en Accijnzen. In totaal werden 40 politiemensen en medewerkers van externe partners op het terrein ingezet

Twee fases

In een eerste fase, tot ongeveer 19:45 uur, werd een controledispositief opgesteld langsheen de Tongersesteenweg te Borgloon. Alle verkeer komende uit beide richtingen werd via ANPR-camera’s gescand en desgevallend aan een grondige controle onderworpen. In een tweede fase, tot middernacht, werd een controledispositief ontplooid langsheen de Luikersteenweg te Tongeren. Ook hier werd in beide rijrichtingen alle doorgaand verkeer gescand via ANPR-camera’s.

In de omgeving van de dispositieven werden snelheidsmetingen uitgevoerd en gingen motorrijders en een anonieme ploeg actief op zoek naar verdachte voertuigen.

Op beide locaties werden de ANPR-hits telkens door een gezamenlijk interceptiedispositief van motorrijders van de lokale politie en douane uit het verkeer gehaald. Zij dienden meerdere voertuigen te intercepteren die getracht hadden de controle te ontwijken of te ontvluchten.

Resultaten

In totaal werden maar liefst 2070 voertuigen ANPR-gescand en gecontroleerd in politionele en fiscale databanken.Van de gescande voertuigen werden 120 voertuigen en hun inzittenden aan een grondige controle onderworpen door de controleploegen. Alle bestuurders werden aan een ademtest onderworpen. De drughond werd 12 keer ingezet. De drughond reageerde hierop 5 keer positief wat resulteerde in het aantreffen van allerhande verdovende middelen (cocaïne, xtc, ketamine, speed, ..)

Tijdens de actie werden 4 bestuurders aangetroffen dewelke onder invloed waren van verdovende middelen. Na een positieve speekseltest werd van alle 4 het rijbewijs onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. Eén buitenlandse bestuurder was sterk alcoholgeïntoxiceerd en diende een boete van 1260 euro onmiddellijk te voldoen. Hij werd later, ondanks de eerdere feiten en de inhouding van zijn rijbewijs, opnieuw betrapt achter het stuur. Hij diende opnieuw een ademtest af te leggen wat resulteerde in een nieuwe boete van 578 euro. Op de koop toe werd de parketmagistraat verwittigd die besloot het rijbewijs van de man onmiddellijk in te trekken voor 15 dagen.

Er werden in totaal maar liefst 6 voertuigen in beslag genomen wegens niet verzekering. Eén van deze voertuigen bleek bovendien niet ingeschreven te zijn. Voor het niet bijhebben van een geldig verzekeringsbewijs werden meerdere waarschuwingen uitgeschreven, alsook voor het ontbreken van een geldig schouwingsbewijs. Zij dienen zich eerstdaags aan te bieden bij een keuringsstation. Ook voor het niet drager zijn van het rijbewijs, de identiteitskaart of defecte dimlichten werden processen-verbaal van waarschuwing opgesteld. In totaal werden 13 van dergelijke processen-verbaal opgesteld.

Voor een verlopen technische keuring van méér dan 1 jaar werd eveneens proces-verbaal opgesteld. Verder werden 7 onmiddellijke inningen opgesteld voor gsm-gebruik, gordeldracht, het niet vervoeren van een kind in een kinderbeveiligingssysteem en inbreuken op de technische eisen.

Van 1660 voertuigen werd de snelheid gemeten. Hiervan reden 93 voertuigen te snel. Op de Tongersesteenweg te Borgloon bedroeg de hoogst gemeten snelheid maar liefst 123 km/u. Op de Luikersteenweg klokte de snelste bestuurder een snelheid van 120 km/u. Hij werd uit het verkeer gehaald en mocht zijn rijbewijs onmiddellijk inleveren voor een periode van 15 dagen.

Bij 2 personen werd een gebruikershoeveelheid verdovende middelen aangetroffen (cannabis, speed). Eén persoon werd gerechtelijk gearresteerd wegens het bezit van dealerhoeveelheden verdovende middelen. Het ging hierbij onder andere om XTC-pillen, cannabis, ketamine, speed en cocaïne. De doorzoeking van het voertuig door de drughond resulteerde eveneens in het aantreffen van verdovende middelen. Bovendien bestuurde de verdachte zijn voertuig spijts een uitgesproken verval van het recht tot sturen en deed hij dit onder invloed van verdovende middelen. De lokale recherche van de PZ Tongeren-Herstappe onderzoekt de zaak verder en betrokkene werd ter beschikking gesteld van het Parket.

Bij één persoon werd een verboden wapen, met name een boksbeugel, aangetroffen. Deze werd in beslag genomen en lastens betrokkene werd proces-verbaal opgesteld.

Resultaten Vlabel - Douane

De Vlaamse Belastingdienst betrapte 23 bestuurders op het niet betalen van de verkeersbelasting. In totaal werden hierbij overtredingen vastgesteld voor een totaal bedrag inzake verkeersbelastingen en boetes van maar liefst 16294 euro. Hiervan werd 13762 euro onmiddellijk geïnd. Van de bestuurders die niet onmiddellijk konden betalen werden nog eens 3 voertuigen in beslag genomen.

Het mobiel team van de Douane betrapte 7 bestuurders op het niet betalen van penale boetes. Het betrof in totaal 6582 euro aan openstaande boetes, waarvan 3545 euro onmiddellijk geïnd kon worden. Drie voertuigen van bestuurders die niet konden voldoen aan de boetes, werden bijkomend in beslag genomen. Eén bestuurder kon een afbetalingsplan voorleggen en mocht zijn weg verderzetten. Alle uitgevoerde brandstofcontroles resulteerden negatief.

Tot slot nam de Douane nog een voertuig in beslag wegens niet verzekering.