Home » Tongeren Vandaag: Overzicht 2018 » Tongeren: Nieuwe stadstuin brengt groen in de stad

Op vrijdag 16 november werd de eerste fase van de Casino tuin afgerond.

De besloten tuin rond het Casino in Tongeren wordt omgevormd tot een open stadstuin die toegankelijk is voor bewoners en bezoekers. Fase 1, oftewel ‘de kop van de tuin’ is intussen afgerond. Dit is de zone die grenst aan de hoek van de Watertorenstraat en de Eeuwfeestwal.

 “Het afwikkelen van het verkeer werd in de jaren 70 prioritair gesteld. Hierdoor werd de groenaanleg erg gereduceerd. Zowel het RUP Centrum als het Masterplan R72 stellen vandaag een groen wallenlandschap voorop. Met het openstellen van de Casinotuin wordt hierin een belangrijke stap gezet,” aldus burgemeester Patrick Dewael

 “De Casinotuin was een gesloten groene zone die we nu transformeren  naar een open en transparante stadstuin. In de eerste fase werden er vier lindebomen gekapt. Deze zijn inmiddels vervangen door een Honingboom,  twee Valse Christusdoornen, een Esdoorn en een Amberboom. Een trappenbordes in grijze graniet vormt de schakel tussen het straatniveau en het hoger liggende maaiveld,” wist schepen An Christiaens

Het toevoegen van de tuin aan het openbaar domein is nodig voor de realisatie van  een wallenlandschap waar voldoende ruimte is voor een duurzame en verkeersveilige verkeersafwikkeling voor de voetgangers en de fietsers. De vormgeving, de ontwerpfilosofie en het materiaalgebruik van deze eerste fase zal ook verder doorgetrokken worden in volgende uitvoeringsfases.

Er zijn werken uitgevoerd voor een bedrag van zo’n 267.000 euro.