Heb jij of uw vereniging iets te melden, of u heb iets gezien neem dan snel contact met ons op GSM nr 0473285643

Het Huis van het Kind in Tongeren organiseerde dinsdag 20 augustus samen met dienstencentrum De Piepel en KOALA een Grootouder & Kleinkind activiteit. Het werd een leuke spelvoormiddag  waar grootouders samen met hun kleinkinderen (0-12 jaar) konden knutselen, bloemschikken, bewegen tijdens een yogasessie, een gezonde snack klaarmaken, samen op de foto,…

Eén jaar na de opening van het Huis van het Kind in Tongeren vinden reeds heel wat ouders en kinderen hun weg naar deze organisatie. Intussen hebben ze reeds kennis gemaakt met verschillende activiteiten en vormingen en hebben ze al eens hulp en advies ingeschakeld voor het opvoeden en opgroeien van hun kinderen. Het Huis van het Kind werkt hiervoor samen met tal van partners (Kind en Gezin, De Opvoedingswinkel, Kind en Taal, doelgroeporganisatie De Schakelaar, …).

schepen van Sociale Jos Schouterden

“Grootouders en kleinkinderen……samen door het leven.

Het HvhK organiseert tal van vormingsactiviteiten. De organisatie focust hierbij op de gezinstoestand van kinderen. De traditionele gezinsvorm is al lang niet meer de enig allesbepalende opvoedingssituatie.

Onder invloed van talrijke maatschappelijke evoluties, worden meer en meer taken opgenomen buiten het gezin. Grootouders nemen hier belangrijke verantwoordelijkheden op. Pedagogie en opvoeding is terug een intergenerationeel gegeven geworden. De band tussen grootouders en kleinkinderen wordt opnieuw hechter ingekleurd dan een generatie geleden.

Het HvhK wil deze intergenerationele opvoedingssituatie erkennen.

Binnen de planning van activiteiten zal er meer en meer aandacht komen voor de generatie van de grootouders en haar betekenis voor de leefsituatie van kleinkinderen.

Deze intergenerationele aandacht sluit trouwens perfect aan bij de werkopdrachten van het dienstencentrum voor senioren. Voor zowel  “de Piepel” als voor het HvhK ligt hier een braak werkterrein.  Beide organisaties kunnen  elkaar op dit snijvlak vinden. We zijn ervan overtuigd dat er in de toekomst zeker nog gezamenlijke initiatieven zullen ontwikkeld worden”.

Klik op de foto's om ze te vergroten