Tongeren Nieuws

Heb jij of uw vereniging iets te melden, of u heb iets gezien neem dan snel contact met ons op GSM nr 0473285643

De start van Único Tongeren

Deze hebben ze zeker niet gemist!De deuren gingen open voor het publiek en ze zagen dat het goed was! Een prachtige accommodatie met een pareltje van een Maes kantine !Honderden supporters zakten af naar Rutten waar in de schaduw van de Evermaruskapel een ganse dag leuk vertoefen was. Fan2be schenkte iedereen een gratis consumptie, Bjorn C en DJ Pieter zorgden voor de nodige sfeer!We kregen 2 leuke wedstrijden te zien. Ùnico Tongeren B - Rivo Riemst eindigde op een 2-3 stand!De wedstrijd van 100 en 1 jaarUnico Tongeren - 's Herenelderen werd 3-3 , de strijd tussen de Oude Belgen en de Romeinen bleef dus onbeslist!

Lees meer »

Prikkelende geurtocht in Gallo-Romeins Museum

Deze zomer kunnen families met kinderen een geurtocht maken door de permanente tentoonstelling van het Gallo-Romeins Museum. Onderweg zijn er speelse opdrachten. Om ze tot een goed einde te brengen moeten de deelnemers hun neus gebruiken. Het is een verrassende manier om de wereld van het verre verleden te leren kennen. Bovendien nodigt het programma de kinderen uit tot het leggen van boeiende linken met onze maatschappij vandaag. Met deze educatieve geurtocht neemt het museum deel aan de zoektochten ‘Schatten van Vlieg’.

Lees meer »

Slimme meet-en sturingsapparatuur in sociale woningen doet energieverbruik dalen met 20% , wordt momenteel ook bij Woonzo geïnstalleerd

De energieprijzen gaan door het dak. Niet in het minst voor mensen die verwarmen met een accumulatieverwarming en elektrische boilers. Om de meest kwetsbare mensen te steunen, startte de Vlaamse regering in 2019 een pilootproject waarbij een zelflerende, geautomatiseerde sturing op de elektrische ruimte- en waterverwarming geplaatst werd in 200 sociale woningen. Dat project wordt nu uitgebreid naar 1.700 sociale woningen in Vlaanderen. Dankzij de tool, kan een huishouden jaarlijks tot 20% besparen op het energieverbruik. Dit systeem van slimme sturing wordt momenteel ook bij Woonzo geïnstalleerd, nl. in 77 appartementen in de wijk Gasthof-Tongeren en in 5 appartementen in Heers-Rukkelingen. Hierdoor gaan ook deze huurders kunnen besparen op hun energieverbruik.

Lees meer »

Tongeren zet in op oplaadpalen voor elektrische fietsen

De stad Tongeren zet volop in op de fiets als alternatief vervoersmiddel. Eén van de verklaringen voor een toename in het gebruik van de fiets is de opkomst van de elektrische fiets. Om hier verder op in te spelen plaatste de stad Tongeren op het openbaar domein in het stadscentrum bijkomende fietsoplaadpalen. Op het Hospitaalplein en het Botenhuis (stadspark De Motten) stond al een laadpaal.

Lees meer »

Bouwgrond met restanten ingestort kloostergebouw-Plein 17 verkocht

Het in 2015 gedeeltelijk ingestorte kloostergebouw gelegen Plein 17 in Tongeren Centrum is vandaag verkocht aan ontwikkelaar Q living. Het klooster werd als erfgoedobject opgenomen in de inventaris van het Bouwkundig Erfgoed. Q living zal overleggen met de verschillende instanties (Stad Tongeren, Monumentenzorg...) om een kleinschalig residentieel project te realiseren met respect voor het historisch kader van het voormalige klooster en de mooie stad Tongeren.

Lees meer »

Andreaz is het ziekenhuisnetwerk voor 530.000 Limburgers

Het ziekenhuisnetwerk van de Limburgse ziekenhuizen az Vesalius in Tongeren, Jessa in Hasselt, Sint-Franciscus in Heusden-Zolder en Sint-Trudo in Sint-Truiden krijgt de naam andreaz. Een naam die kwaliteit en professionaliteit, maar ook warmte en nabijheid uitstraalt. Die sterke combinatie wordt weerspiegeld in een logo met een felroze accent.Andreaz eindigt op -az omdat het gaat om vier algemene ziekenhuizen maar vooral omdat het ziekenhuisnetwerk volledig wil zijn in zijn zorgaanbod, van a tot z.

Lees meer »

Nieuwe fietsbrug in Lauw

Vandaag 8 juni is de nieuwe fietsbrug tussen Daalmolenweg en Daalbroek in Lauw geplaatst. De brug is 14 meter lang en 4 meter breed. De brug is vervaardigd uit kunststof en wordt als een geheel geleverd.

Lees meer »

Gezinswandeling ‘Emma en Otis’ laat kleuters kennismaken met archeologie in Tongeren

Naar aanleiding van de Archeologiedagen  kon je tijdens het weekend van 21 en 22 mei 2022 in Tongeren genieten van de avontuurlijke gezinswandeling / kleuterzoektocht ‘Emma en Otis vinden een muntje’. Deze wandeling werd ontwikkeld door de afdeling Erfgoed  van de Provincie Limburg en kon tijdens de Archeologiedagen beleefd worden in Stad Tongeren. De tocht  is gebaseerd op het exclusieve boek 'Emma en Otis vinden een muntje' van de bekende kinderauteur en -illustratrice Liesbet Slegers en laat kleuters op een leerrijke en uitdagende manier kennismaken met archeologie. Kleuters en hun familie kunnen nog de hele zomer lang gratis deelnemen aan deze boeiende activiteit in Tongeren.

Lees meer »

Lily K opent pop-upgalerij in voormalige apotheek

Zondag 6 juni stelde Lily K. ( Kristel Lambrechts ) haar kunstwerken tentoon in de voormalige apotheek in de Sint-Truiderstraat Tongeren. De huidige eigenaar stelt zijn pand ter beschikking voor de Pop-up Galerij. Omdat hij het mooier vindt dan als leegstaand pand.

Lees meer »

Drugsactie op openbaar vervoer te Tongeren

Op 18/05/2022 van 11u tot 18u heeft de lokale politie Tongeren/Herstappe in samenwerking met de diensten SECURAIL/ DE LIJN CONTROLE ZONE OOST/ SPOORWEGPOLITIE REGIO NOORD en DRUGHOND MILA drugcontrole gehouden op enkele bussen van de Lijn alsook op de reizigers van de NMBS. Zowel op de bussen als in het station werden de nodige vaststellingen verricht in kader van drugbezit. Één persoon had een dusdanige hoeveelheid bij dat hij van zijn vrijheid werd beroofd.  Wij blijven inzetten tegen het drugbezit en gebruik en dit zowel op de openbare weg als op het openbaar vervoer.

Lees meer »

Feestelijke onthulling nieuw logo basisschool De Boomhut

Zaterdag 14 mei hield BS De boomhut in Mal hun schoolfeest met als hoogtepunt, de onthulling van hun nieuwe logo.  Na een zware Coronaperiode, staat dit nieuwe logo symbool voor het heropbloeien van De Boomhut. De hele visie zit verwerkt in het speelse, maar toch gelaagde ontwerp. Van zaaien tot bloeien nemen ze de leerlingen mee in hun ontwikkelingsproces. Hun motto "Samen groeien, samen bloeien" staat centraal om de leerlingen in hun traject te begeleiden.

Lees meer »

Historische site Picpussen wordt energiezuinig woongebied

In aanwezigheid van burgemeester Dewael vond een infomarkt over het toekomstigePicpussen plaats. Burgemeester Patrick Dewael: "De plannen van de nv Picpussen combinerenop een prachtige manier het historische verleden van de site en onze stad met een innovatievetoekomst. De historische aangezichten worden bewaard en tegelijk streeft men naar eenenergieneutraal woongebied. Het historisch kloostergebouw blijft een historische eyecatcherén tegelijk wordt het een state of the art woonzorgcentrum. Picpussen biedt alle voorzieningenom er te wonen van je geboorte tot je oude dag. En dat alles in een groene woonomgevingwaar het verkeer grotendeels ondergronds is gebracht."Picpussen is een historische school- en kloostersite op slechts 400 meter vogelvlucht van de Grote Markten Ambiorix. Ze start aan de Eeuwfeestwal met de imposante gevel van het kloostergebouw Picpussengeschrankt tussen twee torens.State of the art woonzorgcentrum in historisch kloostergebouwDe majestueuze gevel van het kloostergebouw en de twee torens zijn een erkenningspunt langs deEeuwfeestwal voor veel Tongenaren. Heel wat onder hen zaten er zelfs op de schoolbanken. PatrickKerkhofs van nv Picpussen, de ontwikkelaar van de site: "In onze plannen hebben we gezocht om hetverleden een plaats te geven in een soort stadsdeel van de toekomst. Zo krijgt het kloostergebouw eennieuwe functie als state of the art en goed functionerend woonzorgcentrum met plaats voor 90 inwoners.We zagen van bij het begin opportuniteiten om te breken met de klassieke manier waaropwoonzorgcentra zijn ingericht. Zo is het gebouw opgedeeld in kleine leefgroepen. Aanvullend aan hetwoonzorgcentrum komen er 39 assistentiewoningen, samen met een Grand Café met een schitterendterras.”Schepen voor Ruimtelijke ordening en Wonen Johnny Vrancken beklemtoont de accenten die de stadTongeren heeft gelegd in het project: “Voor ons was het behoud van het historisch kloostergebouw eenabsolute voorwaarde. We zijn blij dat de projectontwikkelaar hier volledig is in meegegaan. Het resultaatis een geslaagd huwelijk tussen verleden en toekomst.”Plaats voor jong en oudNiet alleen senioren vinden hun thuis in het nieuwe stadsdeel. Het wonen en leven op de site is aangepastaan en voorzien op elke leeftijd.Schepen Johnny Vrancken gaat verder: "De basisschool Picpussen, die plaats biedt aan 350 kinderen,kreeg reeds een nieuwe plek op de site en is helemaal ingebed in het glooiende terrein. In een volgendefase zal ook het kinderdagverblijf de Mereltjes dat vandaag aan de Hasseltsesteenweg ligt, een nieuweplek in het hart van de ontwikkeling vinden.Bertrand Van Regemortel van de participatiemaatschappij Vlaanderen en partner in Picpussen nvverduidelijkt: “Maar liefst 180 kindjes kunnen hier binnenkort verblijven. Er werd veel aandacht besteedaan mooie leefruimtes en het perfect functioneren van een kinderdagverblijf anno 2022. Boven dedaktuin van het kinderdagverblijf kan gewoond worden en komen verspreid over drie residenties 38appartementen met mooie terrassen.”“Aan de Beukenbergweg komt een nieuwe toegangsweg naar de site. Hier komen enkele ruimeeengezinswoningen met tuin en parkeergelegenheid, twee residenties van respectievelijk 53 en 41appartementen met grote terrassen, allen gericht naar de vallei.Hernieuwbare energieOok op het vlak van energie zal de inwoner van Picpussen kunnen genieten van de nieuwste technieken.Patrick Kerkhofs: "Een centraal gestuurd warmtenet zal de warmte verdelen over het hele stadsdeel. Diewarmte onttrekken we aan de bodem door middel van diepe geothermie. Omgekeerd zorgenwarmtepompen met passieve koeling voor een ideaal comfort in de zomer. Vernuftig gestuurdezonnepanelen vormen het sluitstuk. We streven ernaar om het hele woongebied zo goed alsenergieneutraal te maken. Dat zou meteen een primeur zijn voor de provincie Limburg."Verkeer ondergronds, unieke groenbeleving bovengrondsBertrand Van Regemortel van PMV: "Achter het kloostergebouw opent zich een nieuwe dimensie metschitterende vergezichten op het weidse landschap richting Borgloon. Er zijn heel wat mogelijkheden omeen unieke groenbeleving te creëren: het glooiende landschap, de enorme hoogteverschillen, dekloostertuin die reikt tot de resten van de Romeinse muur aan de Legioenenlaan. Het autoverkeer zalbovendien zo veel mogelijk gemeden worden binnen de site. Ook dat schept mogelijkheden."Het nieuwe stadsdeel wordt autoluw, maar zal altijd bereikbaar zijn.Patrick Kerkhofs: "Alle diensten zullen de site goed kunnen bereiken, denk hierbij aan de brandweer maarook de post, de pakjesleveranciers of de afvalophaling. Voor de bewoners van de woningen en deappartementen gebeurt het bewonersverkeer volledig ondergronds vanaf de nieuwe toegangsweg op desite. De appartementen boven het kinderdagverblijf en het personeel parkeren ook ondergronds. Defietsers en de voetgangers krijgen een prominente plaats. Aan de school is er geen autoverkeer. Oudersrijden naar een kiss and ride zone waarna ze de site terug verlaten."Werken starten dit jaarHet openbaar onderzoek voor het woonzorgcentrum in het kader van de omgevingsvergunning loopt van05/05/2022 tot en met 03/06/2022. Nv Picpussen heeft de ambitie om deze werken nog dit jaar te latenaanvatten. Voor het kinderdagverblijf en de woongelegenheden is het ontwerpteam druk bezig met hetvoorbereiden van de plannen. Wie een glimp wil opvangen van de plannen kan terecht op de webpaginawww.picpussen.com.

Lees meer »

Pastorij Koninksem wordt Plus-Ontmoetings-Plek

Op 12 en 24 mei kunnen inwoners van Koninksem mee nadenken over de mogelijke invulling van de gerenoveerde pastorie als Plus-Ontmoetings-Plek. Tijdens de  infosessies en workshops peilen we naar de noden, wensen en ideeën van de buurt voor een ontmoetingsplek met dat tikkeltje meer.

Lees meer »

Tungrirun lokt meer dan 6.000 toeschouwers

In Tongeren vond na 2 jaar onderbreking opnieuw de Tungrirun plaats op zondag 1 mei. Maar liefst 1800 lopers en meer dan 6.000 toeschouwers vonden hun weg richting Sportpark De Motten voor de 31ste editie. Iedereen was blij dat er opnieuw gelopen kon worden en voor het eerst maakte de Tungrirun ook deel uit van het Vandersanden Limburg Runs criterium. Go Dare, organisator van dit nieuwe criterium zorgde voor veel sfeer met vuurwerk aan start en aankomst.

Lees meer »

Kruispunt Eeuwfeestwal en Elisabethwal Tongeren veiliger gemaakt

De werken aan het kruispunt van de Eeuwfeestwal en Elisabethwal zijn intussen afgerond. De werken zijn gestart medio februari dit jaar. “Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) voerde samen met de stad Tongeren op de Eeuwfeestwal-Elisabethwal (R72) aanpassingen uit voor meer comfort en veiligheid voor voetgangers en fietsers op en rond het kruispunt met de Sint-Truidersteenweg (N79) en Sint-Truiderstraat”, aldus Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters.

Lees meer »

Lancering boekje over het schoolleven in de jaren 1950

Dit jaar belicht Erfgoeddag het rijke onderwijsverleden. Erfgoeddag is een initiatief van FARO - Vlaams steunpunt voor cultureel erfgoed. Deze editie van Erfgoeddag bevat bovendien een primeur. Van maandag 25 tot en met vrijdag 29 april organiseert de cultureel-erfgoedsector een hele ErfgoedWEEK.

Lees meer »

GRM heeft nieuw inkomsas, infozuil .

Het Gallo-Romeins Museum vernieuwde onlangs zijn hoofdtoegang. De draaideur maakte plaats voor diverse schuifdeuren. Die zijn efficiënter en brandveiliger. Ze maken het gebouw een stuk toegankelijker, o.a. voor (school)groepen. Ook de beveiliginstallatie van het museum kreeg in die zone een technische update.

Lees meer »

Expo Congo Revolusi

Pentagoon Academie is in samenwerking met en op vraag van de Boekhandel Dominicanen te Maastricht dit jaar aan de slag gegaan met boeken geschreven door David Van Reybrouck.

Lees meer »

Nieuw: AmbiorixBello

Jurgen Milisen (Melicatessen) heeft weer een nieuwe en originele drank gebotteld: AMBIORIXBELLO, de eerste Belgische apero. Eerder ontwierp Jurgen ook al AMBIORIXGIN en  AMBIORIXMAS.

Lees meer »

Onderzoek naar PFAS op de brandweerkazerne, ex-NOVA site en Ambiorixkazerne: voorzorgen om blootstelling te vermijden

De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) heeft de stad Tongeren zopas in kennis gesteld van een verkennend bodemonderzoek naar de aanwezigheid van PFAS op de site van de brandweerkazerne, de ex-Nova site en de Ambiorixkazerne. De eerste resultaten, met name voor de brandweerkazerne en de ex-Nova site zijn binnen. Op de resultaten van de Ambiorixkazerne is het nog even wachten.

Lees meer »

Rommelmarkt Dijk lokt veel volk

Zondag 10 april werd er reeds voor de 12de keer een grote rommelmarkt gehouden op de Dijk en de omliggende straten in Tongeren. Er waren 128 standhouders aanwezig met leuke spullen. Door de talrijke opkomst van standhouders hebben ze de zone uitgebreid met de parking van CLB erbij.

Lees meer »

MRI fusie biopsie Preciezer, veiliger en comfortabeler onderzoek naar prostaatkanker

az Vesalius is het eerste ziekenhuis in Limburg dat met een MRI fusie biopsie prostaatkanker kan vaststellen. Dat is een onderzoek dat MRI-beelden met echobeelden van de prostaat combineert. Zo wordt een verdacht gebied nauwkeuriger bepaald en kan gerichter weefsel worden afgenomen. Deze complexe techniek is preciezer, veiliger en comfortabeler voor de patiënt.Bij een vermoeden van prostaatkanker wordt traditioneel gezien een prostaatbiopsie uitgevoerd. Dat gebeurt met een echosonde die via de anus in de endeldarm wordt gebracht. Via de sonde prikt de arts met een biopsienaald meerdere stukjes prostaat aan voor weefselonderzoek.“Die techniek heeft enkele nadelen,” zegt uroloog dr. Frank Verduyckt. “Kleine letsels zijn op een echografie moeilijk zichtbaar, waardoor sommige prostaatkankers in een vroeg stadium worden gemist. Ook moet de patiënt preventief antibiotica slikken, omdat de punctie door de endeldarm gaat is er immers gevaar op infectie.”Met een MRI fusie biopsie worden die risico’s vermeden. De prik gebeurt niet meer via de endeldarm maar gaat door de huid van het perineum, tussen de balzak en de anus. De vooraf ontsmette huid is steriel waardoor de kans op infecties haast nihil is. Door de echografie te combineren met een voorafgenomen MRI-beeld gebeurt de biopsie ook veel gerichter.“We weten al enkele jaren dat we sommige tumoren beter kunnen vaststellen met een MRI-scan dan enkel met een echografie,” zegt radioloog dr. Sofie Laermans. “Maar de prostaat vervormt een beetje als je de echoprobe inbrengt voor een biopsie. Dat maakt het moeilijker om het letsel, dat zichtbaar is op de MRI maar niet op de echo, correct aan te prikken.”“Met de software die we nu toepassen op de MRI-beelden kunnen we de tumor aanduiden en meerdere verdachte letsels markeren. Door het kunstmatig aanpassen van het MRI-beeld aan de concrete situatie op de echo op het moment van de biopsie is het makkelijker om op de juiste plaatsen in de prostaat te prikken.”Onnodige prikken worden dus vermeden, kwaadaardige gezwellen worden sneller vastgesteld en accurater behandeld. “ Minder prikken, minder infectierisico en het vermijden van een antibioticakuur maken dit een heel patiëntvriendelijke aanpak,” besluit dr. Verduyckt.az Vesalius maakt deel uit van het ziekenhuisnetwerk Zuid-West Limburg, samen met Jessa in Hasselt, Sint-Franciscus in Heusden-Zolder en Sint-Trudo in Sint-Truiden. De urologen van deze vier ziekenhuizen zijn verenigd in de kliniek voor urologie.

Lees meer »

Archaeo-Poetry in het Gallo-Romeins Museum

In de paasvakantie organiseert het Gallo-Romeins Museum een driedaagse voor tieners. Ze worden uitgedaagd creatief aan de slag te gaan met taal: gedichten maken en die ook voordragen. Hun inspiratiebron? De museumcollectie: gebruiksvoorwerpen die getuigen van het leven van de mens in het verre verleden. Eerst ontdekken de jongeren de wereld van neanderthalers, Kelten en Romeinen. Ze leren het museum en zijn collectie kennen. Dat gebeurt onder leiding van een gepassioneerde gids. Gefascineerd door de vorm, kleur, textuur of functie van de eeuwenoude voorwerpen gaan ze aan de slag.De jongeren kiezen een collectiestuk waarin ze geïnteresseerd zijn: een voorwerp dat hun bijzonder aantrekt. Hierover schrijven ze een gedicht: ze pennen creatief neer wat het voorwerp bij hen oproept. Tot slot dragen ze het gedicht ook voor. ‘Spoken Word’, zo heet dit type van gesproken poëtische performancekunst.

Lees meer »

Een stap vooruit op de ladder van activering!

Stad Tongeren is ervan overtuigd dat er voor iedereen een plaats is op de arbeidsmarkt, ook voor mensen met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt (door bijv. een taalbarrière). Vandaar dat er deze beleidsperiode voluit wordt ingezet op activering. Samenwerking met externe partners die over een specifieke expertise beschikken is dan ook essentieel.

Lees meer »

E-zine bundelt bloesemactiviteiten in Haspengouw

Bij de start van het voorjaar bloeit Haspengouw open. Letterlijk. Bij het inzetten van de lente ontpoppen ook de miljoenen knoppen aan de fruitbomen langzaam maar zeker. Deze bloesempracht is op verschillende manieren in Haspengouw te beleven: wandelingen, speurtochten, fietsroutes, bloesemterrassen, evenementen. Het totaalaanbod staat opnieuw gebundeld in een digitaal magazine ‘Hartelijk Haspengouw’. Dit handig e-zine is een samenwerking van 12 Haspengouwse gemeenten en is vanaf vandaag te bekijken via www.visithaspengouw.be .

Lees meer »

Vooruit Tongeren organiseert energiecafé met Kris Verduyckt

De dure energiefactuur, niemand ontsnapt er nog aan. De prijzen voor gas en elektriciteit zijn voor iedereen sterk gestegen, en toch betalen sommige gezinnen nog steeds te veel. Kamerlid voor Vooruit, Kris Verduyckt, wil iedereen die vragen heeft over de energiefactuur correct informeren en daarnaast ook luisteren naar mogelijke oplossingen. Dat doet hij de komende maanden met energiecafés in heel wat Limburgse gemeenten. Op zaterdag 19 maart 2022 om 10u (deuren open om 09u30)

Lees meer »

Toerisme Tongeren zet ‘Culinair Tongeren’ ook in 2022 op het menu!

In 2017 bracht de stad Tongeren voor het eerst de culinaire pocketgids  ‘Foodies Tongeren’ uit. De vele gezellige restaurants en culinaire hotspots die Tongeren rijk is werden gebundeld in een handige gids. Het boekje viel in de smaak bij Tongenaren en toeristen.  Gezien het succes kent de publicatie zo’n vijftal jaar later al een derde (!) uitgave. De vernieuwde Foodies Tongeren-gids onderging een opfrissing en is een niet te missen publicatie voor eenieder die graag zijn tanden in een stukje Tongeren wil zetten. De smakelijke gids krijgt ook een digitaal verlengstuk: voortaan zullen alle Tongerse adresjes op een handige, digitale kaart terug te vinden zijn.

Lees meer »

Woonzo wordt 100 jaar

Op 3 juli 2022 wordt Woonzo 100 jaar!De geschiedenis van de maatschappij start in 1922. Kort na WO1 werd TONGERSHUIS opgericht met als doel goedkope woningen te verhuren aan minder bedeelde burgers en kroostrijke gezinnen in Tongeren.Vanaf het einde van de jaren ’70 werd het werkgebied uitgebreid naar de gemeenten Borgloon, Riemst, Heers en Voeren.Op 30 september 2011 werd de naam van de maatschappij gewijzigd naar ‘GEWESTELIJKE SOCIALE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ WOONZO’.Deze naam verwijst naar de 3 basisconcepten: de ZO (zuidoost)-regio, het gewoon ‘ZO’ woongevoel en de ‘ZORG’ waarde.Vandaag verhuurt Woonzo ±1.250 panden en staan er ±1.100 kandidaten op de wachtlijst. Een team van 16 medewerkers is dagelijks in de weer om de huurders en kandidaten zo goed mogelijk bij te staan en het motto ‘uw thuis, onze zorg’ waar te maken.Binnen de sociale huisvestingsector staan er heel wat veranderingen op stapel. Zo zal Woonzo in de toekomst een nieuwe woonmaatschappij vormen met al de andere Limburgse sociale woonactoren. Toch wil Woonzo haar 100ste verjaardag niet onopgemerkt voorbij laten gaan: deze bijzondere verjaardag zal gevierd worden door diverse activiteiten en initiatieven gedurende het jaar 2022.Op woensdag 9 maart werd de aftrap van het feestjaar gegeven.Tijdens een informele samenkomst met 10 langst hurende (en dus ook oudste) bewoners werden herinneringen opgehaald en ervaringen gedeeld. Verslag van deze heel gezellige middag zal opgenomen worden in de eerstvolgende editie van de Woonzo krant.Het hoogtepunt van de middag was het aansnijden van de ‘Woonzo verjaardagstaart’ door de oudste aanwezige bewoner, de 92-jarige Jeanne Maqoye uit Borgloon en directeur Inge Gaublomme.

Lees meer »

Leerlingen Viio maken zelf een kerkschat

Na een bezoek aan het Teseum kregen de leerlingen van het tweede jaar Viio van juf Annemie, les godsdienst, de opdracht zelf een kerkschat te maken. Zo knutselde Yarinda van 2AK1 een wel echt pakkend persoonlijk reliek in mekaar.

Lees meer »

WIJNCULTUUR IN DE ROMEINSE TIJD

Jaarlijks organiseert het Gallo-Romeins Museum tal van lezingen. Op woensdag 16 maart vertelt Dimitri Van Limbergen (Universiteit Gent) een boeiend verhaal over hoe de Romeinen wijn maakten.  

Lees meer »

KIJKTOCHT IN HET GALLO-ROMEINS MUSEUM

Het Gallo-Romeins Museum biedt vanaf deze krokusvakantie een nieuwe kijktocht aan voor families met kinderen. Op een speelse manier ontdekken ze een tiental boeiende voorwerpen uit de vaste collectie.      Bij aankomst in het museum krijgen de deelnemers een mooi vormgegeven boekje. Daarmee trekken ze op verkenning in de permanente tentoonstelling ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’. Die vertelt hoe de levenswijze van de mens veranderde doorheen de tijd.Zoek de foutDe kinderen worden uitgedaagd om extra grondig te kijken naar een tiental voorwerpen: een vuurstenen vuistbijl, een aardewerken potje, een gouden munt, … Merken ze de verschillen op tussen de échte stukken en de gemanipuleerde foto’s in het boekje? De (groot)ouders beschikken over de correcte oplossingen. Zo worden ze betrokken bij de kijktocht en kunnen ze hun (klein)kinderen op weg helpen met tips. Na afloop krijgen alle deelnemers een vel met stickers van de onderzochte voorwerpen mee naar huis. Wedden dat de herinnering aan hun bezoek zo nog een poosje blijft ‘hangen’?Er is een versie voor beginnende speurders en een voor meer ervaren speurneuzen. Dat maakt de kijktocht geschikt voor families met kinderen tussen pakweg 5 en 12 jaar oud. An Christiaens, schepen van Cultuur: “Met deze kijktocht kan je het verre verleden samen met je kinderen op een laagdrempelige manier ontdekken. Het maakt een bezoek aan het Gallo-Romeins Museum tot een speelse ervaring.”  Patrick Dewael, burgemeester stad Tongeren: “Het Gallo-Romeins Museum biedt deze fijne kijktocht ook aan in het Frans. Hiermee hopen we nog meer families met kinderen uit Brussel en de regio rond Luik te verwelkomen.”De kijktocht is vanaf nu het hele jaar door beschikbaar. Deelname is inbegrepen in de toegangsprijs.

Lees meer »

Staatssecretaris Michel op werkbezoek in Tongeren

Op uitnodiging van burgemeester Patrick Dewael kwam Staatssecretaris Michel, bevoegd voor de Regie der Gebouwen, naar Tongeren om enkele hangende dossiers te bespreken. Het ging onder meer over de binnentuin van de Rechtbank  en de verkoop van de voormalige rijkswachtkazerne op Maastrichtersteenweg.

Lees meer »

Spreekbeurt bij juf Lieve

De kinderen van het derde leerjaar GBS De Zevensprong in Piringen kregen van juf Lieve en echt uitdagende opdracht: Een spreekbeurt houden over hun eigen huisdier of lievelingsdier. Het werd een leuke interactie; een kort verslag door elke leerling met vragen en antwoorden.

Lees meer »

Uitreiking prijs autospeurtocht Hartelijk Haspengouw

De toeristische diensten van de steden Bilzen, Borgloon, Sint-Truiden en Tongeren sloegen eind vorig jaar de handen in elkaar en lanceerden een boeiende autospeurtocht door Haspengouw. Bezoekers die de autospeurtocht ondernemen, maken elke maand kans op een leuke prijs. De stad Tongeren mag de winnaar van februari in de bloemetjes zetten.Schepen van Toerisme, An Christiaens, overhandigde met veel plezier een goedgevulde streekproductenmand met lekkernijen uit Haspengouw aan Goedele Aerts. Goedele nam afgelopen maand deel aan de autospeurtocht ‘Hartelijk Haspengouw’. Sinds november 2021 kunnen bezoekers de regio Haspengouw vanuit hun wagen origineel beleven. De autospeurtocht ‘Hartelijk Haspengouw’ loodst je namelijk voorbij de best bewaarde geheimen en verborgen plekjes van de Haspengouwse fruitstreek. Je kan kiezen uit twee verschillende afstanden (50 km en 80 km) en vier verschillende vertrekpunten. Wie de vragen van deze speurtocht oplost, maakt elke maand kans op een heerlijke streekproductenmand.Schepen van Toerisme, An Christiaens: “Toerisme Tongeren mocht heel wat toffe reacties van de deelnemers aan deze autospeurtocht ontvangen. Bezoekers vinden het een origineel initiatief en worden uitgenodigd om over stadsgrenzen heen te kijken. Het is een activiteit voor jong en oud, dé uitgelezen tip voor families of groepjes vrienden en bovendien een ‘all weather activiteit’. Gezien het succes, verlengen we deze autospeurtocht graag tot 31 oktober 2022.” Burgemeester, Patrick Dewael: “De speurtocht zet de verborgen rijkdommen en inspirerende plekken van Haspengouw in de kijker. Tongeren en de omliggende gemeenten staan bekend omwille van hun landelijk karakter. Prachtige landschappen nodigen uit om even te stoppen en te genieten van rust, stilte en vooral de ruimte die onze streek te bieden heeft. We delen samen een rijke cultuur en geschiedenis. Een intrigerend compromis tussen natuur en cultuur is wat deze roadtrip zo uniek maakt.”

Lees meer »

TIENERS TONEN HUN FOTO’S IN GALLO-ROMEINS MUSEUM

Afgelopen herfst organiseerde het Gallo-Romeins Museum i.s.m. Villa Basta een driedaags fotografiekamp. Twaalf jongeren maakten creatieve foto’s van authentieke voorwerpen uit de Romeinse tijd. Het resultaat is ronduit fascinerend. Hun werk is vanaf 26 februari te zien in een kleine pop-up expo.

Lees meer »