Op vrijdag 6 december werden er 35 klimaatbomen  geplant in het Pliniuspark. Vandaag planten we één klimaatboom op de speelplaats van basisschool Atheneeke. De aanplanting kadert in het project ‘Klimaatboom zoekt speelplaats’ van het Centrum Duurzaam Groen vzw en het Provinciaal Natuurcentrum.

An Christiaens, burgemeester wnd.:

“Het klimaat en de strijd tegen de opwarming van de aarde is een zaak van iedereen. De stad Tongeren levert onder meer door het planten van klimaatbomen inspanningen voor het klimaat. Het Centrum Duurzaam Groen vzw, Limburg.net, het Provinciaal Natuurcentrum en MOS (Milieuzorg op School) lanceerden dit jaar een scholencampagne in samenwerking met de Limburgse gemeentebesturen. We gingen het engagement aan om deel te nemen aan het project ‘Klimaatboom zoekt speelplaats’. Met deze actie wordt er een duwtje in de rug gegeven om de speelplaats te vergroenen. Het planten van een klimaatboom is een mooie eerste stap in die richting.”

 

“De educatieve campagne ‘Klimaatboom zoekt speelplaats’ is een tastbare klimaatactie en doet veel scholen dromen over meer natuur en groen op school. Vergroening van de scholen is ook belangrijk voor het opvangen van extreme hitte ten gevolge van klimaatverandering, zeker in een stedelijke context en in ‘kwetsbare instellingen’ als scholen. Begin 2019 werden de scholen uitgenodigd tot deelname aan het project en konden ze hun projectvoorstel indienen. Het Centrum Duurzaam Groen vzw evalueerde alle ingediende projecten. In Tongeren viel basisschool Atheneeke in de prijzen. Vandaag planten we de ontvangen klimaatboom, een veldesdoorn, op de speelplaats in de school,” aldus Patrick Jans, schepen van Milieu.

  

Guy Schiepers, schepen van Openbare Werken en Onderwijs:

“Meer groen op de speelplaats, iets waar elk kind van droomt. Het daagt niet alleen uit tot spelen en ravotten, de bomen zorgen ook voor schaduw en afkoeling op warme dagen. Klimaatbomen vangen fijn stof op en verminderen de CO2- uitstoot. Ik ben dan ook verheugd te vernemen dat het project dat deze school ingediend heeft tot stand kwam samen met de leerlingen. Participatie kunnen wij alleen maar toejuichen! Zo dragen onze leerlingen ook hun steentje bij aan een betere en duurzamere toekomst.”