KFC Heur Tongeren promoveert naar 2de amateursklasse in het voetbal.

Unizo Tongeren streeft er naar om alle ondernemers van Tongeren zo veel mogelijk bij te staan.

Café uitbaters zitten momenteel zonder klanten.
Doordat KFC Heur Tongeren en Unizo Tongeren hun krachten bundelen en kunnen een grote
kroegentocht organiseren om de cafés te steunen.

Maar aangezien dit nu niet mag doorgaan wegens de Corona maatregelen, werd beslist om een viruele versie te organiseren.
De leden van de club en de Unizoleden zullen op voorhand hun pinten bestellen en betalen aan de deelnemende cafés.  

Op deze manier geven we hun momenteel al een kleine omzet.

De gereserveerde pinten zullen, zodra de situatie het toelaat, ook effectief geconsumeerd worden in
de deelnemede cafés tijdens een echte kroegentocht.
Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Steven van Geeteruyen (Voorzitter KFC Heur-Tongeren:
0495233489) en Benny Thonon (Ondervoorzitter Unizo Tongeren/ 0477/434704)