De 80-jarige Cyriel Lambrix publiceerde zijn memoires in functie als zittingsdeurwaarder op het Tongerse gerechtshof in de vorm van een lijvig boek.  Jarenlang verzamelde Cyriel foto’s, krantenartikelen, aktes van beschuldiging en andere documenten van de assisenzaken die hij bijwoonde. Deze materialen werden verwerkt tot fijn leesbare verslagen van een dertigtal assisenzaken, aangevuld met anekdotes uit de rechtbank, verhalen van achter de schermen en woorden van getuigen en juryleden.

Het boek 280 bladzijden dik, de laatste exemplaren zijn te verkrijgen in de Standaard  boekhandel Maastrichterstraat 20 B 3700 Tongeren