Politiezone Tongeren/Herstappe heeft een verkeersactie tussen zaterdag 07/03/2020 22.00uur en zondag 08/03/2020 06.00uur gedaan op de volgende locaties:

Bilzersteenweg - Sint-Truidersteenweg

Aantal controles

Controle Bilzersteenweg - Aantal personen: 10 - Aantal voertuigen: 16 - Aantal ademtesten/ ademanalyses: 16 - Aantal speekseltesten/ speekselanalyses: 2

Controle Sint-Truidersteenweg - Aantal personen: 6 - Aantal voertuigen: 5 - Aantal ademtesten/ ademanalyses: 5 - Aantal speekseltesten/ speekselanalyses: 1

Aantal processen-verbaal (21)

Proces-verbaal gerechtelijk (3)

- 2 x weerspannigheid

- 1 x bezit verdovende middelen

Proces-verbaal bestuurlijk (3)

- 3 x proces-verbaal openbare dronkenschap

Proces-verbaal verkeer (7)

- 4 x proces-verbaal van waarschuwing

- 2 x onmiddellijke inning inzake keuring

- 1 x geen houder rijbewijs

Proces-verbaal alcoholtest/ alcoholanalyse (5)

- P: 0,48 mg/L UAL

- P: 0,52 mg/L UAL

- P: 0,82 mg/L UAL

- P: 0,84 mg/L UAL- Jonge bestuurder: 0,33 mg/L UAL

Proces-verbaal speekseltest/ speekselanalyse (3)

- 2 x cocaïne

- 1 x meth/ THC

Aantal immobilisaties (1)

- 1 x geen houder rijbewijs

Aantal flits (40)

- 18 x controle Bilzersteenweg (max 109km/h)

- 22 x Sint-Truidersteenweg (max 98 km/h)