Peter Nelissen  VC Jekervallei Sluizen, Nico Poismans Valencia Piringen, Steve Stas  ’s Herenelderen, Bart Princen Eendracht Henis en Benny Leroi. Union Rutten.

 Competitievoetbal voor senioren terug opstarten vanaf februari, de trainingen kunnen dan hervatten vanaf 15 januari.... dit plan ligt op tafel volgens Sporza. Naar aanleiding van dit artikel hebben we contact opgenomen met elkaar en waren we snel eens dat wij samen hier een reactie op wilden geven.

Ook uit respect voor de mensen uit horeca en contactberoepen. We kunnen het toch niet maken om vrolijk te gaan voetballen en voor dat deze mensen hun beroep terug mogen uitoefenen

Ook al denk ik dat alle voetballers staan te popelen om terug beginnen te sjotten. Wij zouden ook niets liever dan terug naar het oude normaal!

Maar wij zijn van mening dat praten over een heropstart op dit MOMENT geen goed idee is!

 We weten totaal nog niet welke kant de cijfers op zullen gaan in de nabije toekomst . Laat ons eens eerst proberen de horeca en de contactberoepen te laten opstarten  !! Voor deze mensen is het erop of eronder. Een 3de lockdown geraken ze nooit meer te boven.

Voor hun betekent dit zoveel meer,  hun levenswerk en bron van inkomsten dreigt verloren te gaan.

Voetbal is voor velen de belangrijkste bijzaak in het leven, maar het is nog altijd maar een BIJZAAK!

Laat ons terug beginnen wanneer alle gevaar geweken is, zo kunnen er tenminste toch al geen nieuwe besmettingen bijkomen door toedoen van onze hobby.

 Wij, voetbalclubs werden reeds stilgelegd in maart, in juli opnieuw opgestart, eind juli opnieuw stopgezet, 2 weken later opnieuw opgestart met zoveel regels en beperkingen en toch oktober opnieuw stopgezet.

Ik hoop dat wanneer we terug starten het nu definitief zal zijn en met douches, toeschouwers en kantine .

Men spreekt altijd over Amateurclubs in het algemeen.... maar er is toch nog een groot verschil tss amateurclubs in nationale en provinciale reeksen. Ongeacht dat wij dit in het algemeen veel te vroeg vinden om op te starten . Bij de grote amateurclubs zal het mss mogelijk zijn om sneller op te starten vermits deze clubs veel grotere accommodaties hebben (zittribunes, kleedkamers, kantine ) en het er veel professioneler aan toe gaat . Zij kunnen mss met veel kunst en vliegwerk dit enigszins coronaproof organiseren. Bij ons, als kleine clubs, is dit haast niet mogelijk, wij hebben geen zittribunes, grote kantine of grote kleedkamers. We moeten er zoveel energie, tijd en centen insteken om het zo goed mogelijk coronaproof te maken wat natuurlijk nog niet goed genoeg is ondanks alle goede bedoelingen. Dan komt er nog bij kijken dat met de meeste provinciale clubs de vrijwilligers door hun hoge leeftijd bij de risicogroepen behoren, zij staan dus ook niet springen om een risico te nemen voor hun gezondheid.

Financieel is dit al een bijzonder moeilijk jaar, opstarten zonder publiek of opnieuw met alle beperkingen betekent de doodsteek voor vele clubs. Bij ons in de provinciale reeksen zijn de 3de helft, de eetdagen de grootste bron van inkomsten als er gevoetbald wordt zonder dit alles zal voor vele clubs het seizoen 21/22 niet meer starten. Iedereen draait op zijn reserves of zit al lang zonder reserves. Daar komt bij dat het voor sponsoring voor het nieuwe seizoen een heel moeilijk verhaal wordt.

Wanneer er dit seizoen nog kosten moeten gemaakt worden, houdt het voor vele clubs op vrezen wij. Als je ziet wat er bij Heur Tongeren gebeurt .... Ze zullen wss een forfait nederlaag aangesmeerd krijgen voor de bekerwedstrijd tegen AA Gent op 10 januari, een  affiche waar menige Tongenaren al tientallen jaren op wachten en dit omdat de eisen zo hoog zijn dat het financieel en organisatorisch niet meer haalbaar is om dit coronaproof te doen, om de zoveel dagen alle spelers testen enz.... . Maar aan de andere kant word dan wel voorgesteld om 5 dagen later duizenden amateurs in gans België terug te laten opstarten? Hier moet dan niet getest worden enz....?

En zeg nu zelf trainen, voetballen zonder douches zou in deze tijd toch complete waanzin zijn.

Je krijgt het sowieso tegen een normaal mens niet uitgelegd dat je met Kerst en Nieuwjaar enkel bv enkel uw mama mag ontvangen en uw papa niet. Maar 2 weken nadien mag je terug met 30 de wei in "logica"? 'Of is het de bedoeling dat je in de winter zonder omkleden en wassen terug vol modder en bezweet de auto instapt ? Gezondheid, hygiëne?

Het is heel zuur maar men start misschien best in juli terug op en schort dit toch al onwezenlijk seizoen op..... de meeste vaccinaties zullen dan achter de rug zijn en hopelijk kunnen we dan terug starten in normale, veilige omstandigheden en zonder beperkingen.