Tussen 02/05/2020 18.00uur en 03/05/2020 02.00uur hebben twee ploegen van de politiezone Tongeren-Herstappe een corona-actie gehouden op volgende plaatsen in de politiezone:

Baversstraat, Romeinse Kassei, Stationsplein.

Volgende overtredingen werden vastgesteld:

52 bestuurders werden aan een controle onderworpen.

Er werden 10 processen-verbaal opgesteld wegens een niet-essentiële verplaatsing.

Er werd lastens 2 bestuurder een proces-verbaal opgesteld wegens alcoholintoxicatie.

Eén geseind persoon werd aangetroffen tijdens de controles.

Alle bestuurders hebben een ademtest afgelegd.