Burgemeester Patrick Dewael laat, na overleg met de zonechef,  weten dat er op weekdagen  opnieuw actief politietoezicht gehouden wordt  aan Kruispoort. Dat zal vooral gebeuren aan de start van elke schooldag.

“Voor een vlottere verkeersdoorstroming en een verhoogde verkeersveiligheid zorgen we opnieuw voor extra politie tijdens de ochtendspits op het drukke kruispunt van Sint-Truidersteenweg met de Eeuwfeestwal en de Elisabethwal. Dat zal meteen ook bijdragen aan een veiligere schoolomgeving.” zegt burgemeester Dewael.

Geert Luypaert, zonechef Tongeren-Herstappe

“Er wordt op weekdagen extra personeel ingezet tijdens de ochtendspits. Wijkinspecteurs zullen dan toezicht houden aan gevoelige schoolomgevingen en op gevaarlijke kruispunten. We proberen ondersteunend te werken, niet alleen voor de leerlingen, maar voor alle weggebruikers. Want het is ieders verantwoordelijkheid om het verkeer op een veilige manier te laten verlopen. ”