Vanaf volgende week starten de eucharistievieringen opnieuw in de hoofdkerken van de pastorale eenheden en de bedevaartskerk Sint-Jozef.

Vanaf maandag 29 juni zullen alle eucharistievieringen terug doorgaan als voorheen.

Bijdrage Jos Collaer

Wie het schema: data, uur en plaats van de eucharistievieringen wil kan dit afhalen door te klikken op Download

Heropstart Eucharistievieringen