Op 28 oktober 2020 vond in het Huis van het Kind Tongeren een mobiel vaccinatiemoment plaats. De opkomst was een succes. 84 personen werden gevaccineerd. Sedert 2017 werden er reeds 601 vaccinaties uitgevoerd bij 364 personen. Het volgende vaccinatiemoment staat op de agenda in juni 2021.

Jos Schouterden, schepen van sociale zaken:

“Sinds 2017 organiseert het Sociaal huis De Semper samen met het Mobiel Vaccinatieteam (initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid) jaarlijks een mobiel vaccinatiemoment. Op deze manier proberen we ook de moeilijk bereikbare mensen te bereiken. Meestal gaat het dan over mensen die door de mazen van het net vallen zoals dak- of thuislozen, kansarmen, mensen zonder papieren, asielaanvragers,….  Het vaccineren is gratis en alle gegevens worden bijgehouden in Vaccinnet. Zo kan elke arts makkelijk de vaccinatiegegevens van zijn of haar patiënt raadplegen. Ondanks de hoge vaccinatiegraad telt Vlaanderen nog steeds inwoners die niet of onvoldoende gevaccineerd zijn. Nochtans is vaccinatie de meest efficiënte manier om jezelf en je omgeving te beschermen tegen infectieziekten die ernstige gevolgen kunnen hebben. Het vaccinatiemoment op zich was immers de kans om iedereen nogmaals te sensibiliseren betreffende de geldende corona-maatregelen.”

 

Het Mobiel Vaccinatieteam is werkzaam over gans Vlaanderen en voert naast informeren en sensibiliseren, basisvaccinaties (bof, rubella, mazelen,…) uit bij zowel baby’s, peuters, pubers als volwassenen. Vaak vallen nog velen onder hen door de mazen van het net of werden ze onvoldoende gevaccineerd in het verleden, waardoor zij door de huidige migratie, huidige leefomstandigheden,… een groter gevaar op besmetting lopen.


Het Mobiel Vaccinatieteam bestaat uit medewerkers van het Provinciaal Instituut voor Hygiëne en richt zich tot doelgroepen die de officiële instanties onvoldoende bereiken of die geen toegang hebben tot medische voorzieningen.

 

“Het is dankzij de enorme inzet, moed en doorzettingsvermogen van medewerkers ter plaatse dat we in Tongeren zoveel mensen kunnen bereiken. De vertrouwensband lokale medewerker en cliënt is een essentiële schakel in het bepalen of een vaccinatiemoment al of niet een succes wordt. Zij contacteren, moedigen de mensen aan om langs te komen zodat we hun vaccinatie statussen konden nakijken, informeren over vaccinaties en voor wie het nodig is de nodige/ontbrekende vaccins aan te bieden en indien gewenst toe te dienen. Zonder jullie kunnen we dit niet doen. We zijn altijd heel blij om naar Tongeren te komen omdat we weten dat jullie meer dan het nodige doen om jullie cliënten uit te nodigen. De organisatie tijdens jullie vaccinatiemoment is een voorbeeld hoe je een vaccinatiemoment (met grote opkomst) ‘corona-proof’ moet en kunt organiseren. Chapeau aan iedereen. Dit nemen we zeker mee naar andere locaties,” besluiten Hans en Evi, medewerkers van het Mobiel Vaccinatieteam.

 

Wie in aanmerking komt voor het vaccinatiemoment ontvangt hiervoor een uitnodiging van het Huis van het Kind Tongeren. Denkt u ook in aanmerking te komen maar heeft u geen uitnodiging ontvangen? Dan meldt u zich aan bij het Huis van het Kind Tongeren via 012 490 400 of ellen.thijs@huisvanhetkindtongeren.be