We doen nu reeds een oproep aan de ouders om hun kind dat zijn eerste communie of Vormsel wil doen in 2021 aan te melden via de website: http://www.dekenaattongeren.be/start/dekenaat.html . We benadrukken dat er strikte voorwaarden verbonden zijn aan het deelnemen aan Vormsel en Eerste Communie :

  • Woonachtig in Groot Tongeren
  • De kinderen nemen deel aan de plechtigheid in de eigen pastorale eenheid. Er worden geen verschuivingen toegestaan !
  • Definitieve inschrijving gebeurt op de ouderavond of na mail (voor Sint-Marus= Mal, Sluizen, Diets-Heur, Vreren en Nerem en Rutten)
  • Deelname aan alle voorbereidende samenkomsten en vieringen is verplicht

Graag tijdig (voor 30 juni) aanmelden via de website www.dekenaattongeren.be ! Bij geen of te late aanmelding verschuift het Vormsel of Eerste Communie automatisch naar het jaar 2022.

De Eerste Communies en Vormsels die normaal nu hadden plaats gehad, zijn verschoven naar september en begin oktober 2020. Alle nieuwe data vindt u op http://www.dekenaattongeren.be/start/dekenaat.html. Deze kinderen waren hiervoor al ingeschreven en gingen reeds een jaar op weg.

Met dank aan Jos Collaer