Met de ondertekening van het biodiversiteitscharter in 2014 werd de aftrap gegeven om de biodiversiteit in onze stad te versterken. De afgelopen jaren is er op dit vlak heel wat gebeurd. Enkele voorbeelden : kleine landschapselementen werden hersteld, speelgroen werd op verschillende plaatsen geplant, kinderen van het 4de leerjaar gingen op belevingstocht in de boomgaard.

Schepen van milieu Patrick Jans
“In januari 2019 plantten de leerlingen van de gemeentelijke basisschool ‘Dolfijn’ in Vreren samen met het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren 2.500 boerenkrokussen in het grasperk van de school. Tijdens het planten leerden ze het nut van solitaire bijen en waarom het net zo belangrijk is dat we onze kwetsbare insecten beschermen.
Nu krijgt dit project een vervolg. We plaatsten een bijenhotel dat opgevuld is met riet, holle stengels en houtblokken met gaatjes”.

Schepen van onderwijs Guy Schiepers
“We willen het begrip biodiversiteit inburgeren op school. Hoe kan dit beter dan de leerlingen dit zelf te laten ervaren. De weg naar een betere en duurzame toekomst is alzo ingezet”.

Burgemeester wndAn Christiaens

Ik ben heel fier op deze projecten: een combinatie van beleving en educatie, van natuur en plezier zodat onze kinderen spelenderwijs kunnen kennismaken met en zorgen voor dieren en planten.