An Christiaens  Burgemeester wnd: "Laten we van de situatie gebruik maken en de tijd nemen om ons verlangen te laten groeien. We denken vooruit, naar het najaar en met volle energie naar een fantastisch MoMeNT 2021. Een editie die meer dan ooit zal verbinden, zal verwonderen. En dan geven we de artiesten het warmste applaus dat ze ooit hebben gehad."

In nauw overleg tussen het MoMeNT-festivalteam en de stad Tongeren dienden we helaas MoMeNT’20  te schrappen. Althans voor het grootste stuk.  In een negental projecten blijven we alle realisatievertrouwen hebben omdat deze of uit de tijdgevarenzone  blijven of omdat er een voldoende één op één relatie kan worden gewaarborgd.

MoMeNT is inmiddels het klapstuk van ontmoetingen als beste belegde TIJDinvestering.

Want TIJD is, na gezondheid, het hoogste goed.

Samen met de Vlaamse Gemeenschap, de stad Tongeren , alle betrokken kunstenaars en jij, lezer, zetten we alles op alles om met MoMeNT21 alle perikelen van 2020 te vergeten.

De kleine kern van MoMeNT neemt met elke betrokken kunstenaar contact en kijkt wat er dit jaar nog gedaan, gered of verschoven kan worden.

Maar MoMeNT is verre van afgeschreven; meer nog dan voorheen wordt het duidelijk hoe belangrijk een moment TIJD voor elkaar betekent.