Op maandag 11 mei mogen ingevolge de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad alle winkels terug openen.

De stad Tongeren juicht deze beslissing toe en heeft een aantal maatregelen genomen om dit allemaal op een veilige manier te laten verlopen.

In eerste instantie werden binnen het kader van de crisiscel een aantal veiligheidsmaatregelen besproken. Zo zijn er een aantal maatregelen van dwingende aard zoals het respecteren van social distancing, het beperken van het aantal klanten in functie van de oppervlakte, de duur van een winkelbezoek en het gebruik van desinfecterende gel.

De stad Tongeren geeft ook een aantal aanbevelingen mee over hoe aan deze maatregelen concreet vorm gegeven kan worden.

Het College van Burgemeester en Schepenen heeft ook beslist een steunmaatregel goed te keuren. Er zal een cadeaubon ‘Shop in Tongeren’ uitgegeven worden. Deze maatregel komt niet alleen de handel in onze stad ten goede. Ook de koopkracht van alle Tongenaren, waarvan sommigen een inkomensverlies gehad hebben, wordt verhoogd. 

Concreet zal ieder gezinshoofd (ook een alleenstaande wordt als gezinshoofd beschouwd) drie bonnen van 5 euro ontvangen. Per persoon ten laste komt hier een extra bon van 5 euro bij. Zo zal een alleenstaande een bon een totaal bedrag van 15 euro ontvangen. Een gezin van vier personen krijgt dan 30 euro.

Deze bonnen kunnen besteed worden bij de Tongerse handelaars en horeca-uitbaters. Belangrijk is dat elke bon van 5 euro enkel gebruikt kan worden voor een aankoop van 10 euro. Op die manier betekenen deze bonnen ook een hefboom voor de handelaars en horeca-uitbaters.

De bonnen zullen verdeeld worden na de opheffing van de lockdown voor handel en horeca.

De maatregel heeft voor de stad een kost van 296.000 euro. Door het hefboomeffect (een bon van 5 euro kan maar gebruikt worden voor een aankoop van 10 euro) heeft de maatregel een impact van 592.000 euro. 

De financiële middelen voor deze maatregel komen uit de budgetten voor evenementen die omwille van de coronamaatregelen niet door kunnen gaan (zoals de koopzondagen, de Italiaanse dag, de Ronde van Limburg, …). Op deze manier wordt er uit verschillende beleidsdomeinen bijgedragen aan de financiering van de maatregel.   Bovendien is het stadsbestuur begripvol voor de moeilijke omstandigheden waarin het winkelen de komende tijd dient te gebeuren. 

De verplichte naleving van de beperkende Corona-maatregelen zoals social distancing met mogelijk langere wachtrijen in of buiten sommige winkels tot gevolg, individueel winkelen, max. 30 minuten

per winkel,… maakt winkelen moeilijk. Om zowel de klanten als de handelaars extra comfort te bieden wordt de duur van het parkeren op de shop&go plaatsen tijdelijk opgetrokken tot 90 minuten.

Ook op de betalende parkeerplaatsen in het kernwinkelgebied (de zogenaamde gele zone) geldt tijdelijk 90 minuten gratis parkeren. De beperking van de gratis parkeertijd moet toelaten om voldoende rotaties van auto’s toe te laten. Meer shoppers krijgen aldus de kans om hun boodschappen te doen. De bedoeling is dus niet dat langparkeerders die plaatsen onbeperkt zouden innemen. Vandaar de beperking tot een anderhalf uur.

Onder het kernwinkelgebied behoren volgende straten en pleinen: Hemelingenstraat, Maastrichterstraat, Plein, Grote Markt, de Tieckenstraat, Vlasmarkt (parking achter stadhuis), Vrijthof, OLV-straat, Kloosterstraat, de Schiervelstraat, Stationslaan, Stationsplein, Nieuwstraat (t.h.v. Sintt-Truiderstraat) en parking langs stadsarchief en AC Praetorium (Vermeulenstraat).

De maatregelen inzake parkeren gelden vanaf maandag 11 mei tot en met het einde van de soldenperiode op 30 augustus.

Vanaf 1 september zijn de normale geldende regels inzake parkeerduur en parkeertarieven terug van kracht. De shop&go parkeerplaatsen met een maximum parkeerduur van 30 minuten zullen enkel op welgekozen strategische plaatsen voorzien worden en het aantal wordt fors gereduceerd.

Het nieuwe besluit inzake parkeren zal in mei aan de gemeenteraad voorgelegd worden.

Foto copyright Nico Francois