Voor slechtzienden of personen die het moeilijker hebben om te lezen klik hieronder.
Dan kun je de geschreven tekst beluisteren

De nieuwe versoepeling van de coronamaatregelen biedt een perspectief voor thuiswonende ouderen in Tongeren . Het lokaal dienstencentrum De Piepel start geleidelijk opnieuw haar seniorenactiviteiten en dienstverlening op, en dit met extra aandacht voor buurtgerichte zorg. 

 

An Christiaens, burgemeester wnd.:
“De lokale dienstencentra moesten op 12 maart hun deuren sluiten vanwege de coronacrisis. Het bestaande aanbod viel volledig stil. We zochten onmiddellijk  een andere manier om met thuiswonende senioren contact te houden me een vast aanspreekpunt voor hulpvragen zoals boodschappen doen, medicatie ophalen, … . Via onder meer de bewonersbrieven werden de senioren uitgenodigd voor een gezellige telefonische babbel met een maatschappelijk assistent van De Piepel of om hun hulpvraag kenbaar te maken. Via  #Tongerenhelpt werden hulpvragende senioren en warme vrijwilligers aan elkaar gekoppeld. Zo werden versneld een aantal nieuwe mooie initiatieven genomen van buurtgerichte zorg. Buurtgerichte zorg is het concept dat de Vlaamse overheid voor de toekomstige werking van de lokale dienstencentra vooropstelt.“


“Inwoners van zorgzame buurten staan sterker, dat is een les die we zeker kunnen trekken uit de coronacrisis. De onvermoeibare vrijwilligers die we leerden kennen en de hartverwarmende verhalen van ouderen die geholpen werden, toont ons dat de Tongenaren buurtgerichte zorg ter harte nemen. Op dit warm elan zal het dienstencentrum De Piepel het komende jaar haar werking kunnen herdenken.  De dorpsrestaurants kunnen meer en meer de spil van buurtgericht werken in dorpen en wijken worden. We gaan dit najaar aan de slag met het concreet maken van buurtgerichte zorg op dorps- en wijkniveau en hopen volgend jaar opnieuw een aantal dorps- en wijkrestaurants te openen.  Dit betekent een periode zonder dorpsrestaurantdagen in Henis, Rutten en ’s-Herenelderen en restaurant De Piepel,” aldus Jos Schouterden schepen van sociale zaken. 


Ook de seniorenverenigingen  zijn sterk lokaal verankerd en zorgen voor ontmoeting en verbinding tussen senioren. Een bloeiend verenigingsleven is belangrijk in de preventie tegen eenzaamheid. De seniorenverenigingen staan open voor alle senioren.  Het bestuur kent vanaf dit jaar aan de seniorenverenigingen een extra toelage toe om acties te organiseren die de sociale cohesie in de buurt versterken.


An Christiaens, burgemeester wnd.:
“De komende maanden wordt  meer sociaal contact in het lokaal dienstencentrum De Piepel zelf weer mogelijk, en dit met naleving van alle nodige maatregelen op het vlak van veiligheid en hygiëne. Er wordt altijd op afspraak of inschrijving gewerkt om het aantal bezoekers dat gelijktijdig in het centrum aanwezig is beperkt te kunnen houden.”
 

“Sinds 25 mei is De Piepel terug gestart met één op één dienstverlening. We verwachten een stijging van het bezoek aan onze eerstelijnspsycholoog. Veel ouderen moeten het verlies van familie en vrienden verwerken. Ook een aantal vrijwilligers van de  Minder Mobielen Centrale gaan weer aan de slag om ouderen te vervoeren. In het najaar werken we een nieuw reglement voor deze Centrale uit, waarbij meer ingezet zal worden op ritten voor sociale contacten in de eigen omgeving. Tot 31 december blijft de centrale rijden volgens het bestaande reglement. Zowel de gebruiker als de vrijwilliger zal een mondmasker dragen,” besluit Jos Schouterden, schepen van Sociale Zaken.

Vanaf 15 juni zullen een aantal groepsactiviteiten opnieuw opgestart worden, zoals gezondheidswandelingen, taalgroepen en de naaiclub. Bij de medewerkers van De Piepel, de website www.tongeren.be of de facebookpagina van De Piepel kunnen senioren terecht voor een overzicht van het aanbod, dat regelmatige geüpdatet zal worden.