De raad van bestuur van Plinius heeft begin deze week unaniem de heer Guy Schiepers aangesteld als nieuwe voorzitter voor NV Plinius en dit in vervanging van mevrouw An Christiaens die deze functie uitoefende sinds 27 juni 2019.

Op 31 augustus 2020 werd NV Plinius omgedoopt tot een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) van de stad Tongeren. Door de omvorming van de NV tot een EVA bleef de NV Plinius bestaan als een aparte entiteit maar is de NV met al z’n eigendommen – Pliniuspark met Mulkenhal, zwembad met toeristisch paviljoen, speeltuin en de parking – onder de volledige controle van de stad gekomen. Hetgeen zo ook is vastgelegd in het huidig decreet lokaal bestuur. Binnen de nieuwe structuur kon Toerisme Vlaanderen, als Vlaamse instelling, geen rol spelen. Daarom trad Toerisme Vlaanderen na 16 jaar uit als aandeelhouder. Op dit ogenblik zijn de aandeelhouders OCMW- en stad Tongeren.

De raad van bestuur van NV Plinius bestaat uit 12 bestuurders, afgevaardigd uit alle fracties in de gemeenteraad:

- Guy Schiepers - Tongeren. nu – voorzitter

- Luc Duyssens - secretaris

- An Christiaens – Tongeren.nu

- Andrée Fossé – sp.a

- Gert Fouwé – Groen

- Yves Knaepen – Tongeren.nu

- Patrick Leenders – N-VA

- Kelly Roosen – Tongeren.nu

- Indra Servaes – sp.a

- Liesbeth Vanhay – Tongeren.nu

- Jos Vanroosendael – Vlaams Belang

- Carly Vanschoonwinkel – sp.a

- Inge Plugers – Tongeren.nu