Met een digitale vragenlijst polst az Vesalius naar de ervaring van patiënten tijdens hun verblijf
en/of behandeling in het ziekenhuis. De patiënt kan op die manier verschillende aspecten van de
dienstverlening beoordelen en zelfs in gesprek gaan met zorgverleners over zijn ervaringen. Het doel
is de zorg te optimaliseren op maat van de patiënt. De vragenlijst wordt in eerste instantie
ontwikkeld voor de afdelingen medische beeldvorming, intensieve zorgen en revalidatie.
De wet op de patiëntenrechten (2002) beschrijft dat elke patiënt recht heeft op veilige en
kwaliteitsvolle zorg, maar daarnaast is het ook belangrijk om na te gaan hoe patiënten hun zorg in het
ziekenhuis hebben ervaren. Vanuit hun rol als expert zijn de patiënten het best geplaatst om feedback
te bezorgen aan hun zorgverlener(s) en de zorginstelling.
Naast de jaarlijkse tevredenheidsmeting van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) op de reguliere
verpleegafdelingen, vraagt az Vesalius nu ook hoe patiënten hun behandeling en zorg hebben ervaren
op de diensten medische beeldvorming, intensieve zorgen en revalidatie. Dit gebeurt met een digitale
vragenlijst die naar de totale ervaring op de dienst polst.
Zorg op maat
Omwille van het unieke karakter van deze diensten werd er voor elke dienst een aangepaste vragenlijst
ontwikkeld. “Niet alleen zal de patiënt de verschillende aspecten van de dienstverlening kunnen
beoordelen, ook is de mogelijkheid ingebouwd om gecontacteerd te worden door een zorgverlener,”
zegt hoofdarts Alex Breugelmans. “Zo kunnen patiënt en zorgverlener met elkaar in gesprek gaan en
kan de zorg nog meer geoptimaliseerd worden op maat van de patiënt.”
Om de vragenlijst in te vullen krijgt de patiënt na zijn bezoek een flyer met een URL en QR-code naar
de website met de vragen. Later zal de vragenlijst ook beschikbaar zijn in de Vesalius Info App als
onderdeel van het zorgpad.
In de toekomst wordt het aspect patiëntenparticipatie verder uitgewerkt door naast het meten van
ervaringen, ook de resultaten van de geboden zorg te analyseren. “Dan vragen we naar de
gezondheidstoestand na de behandeling of ingreep, of hoe dit bijvoorbeeld een positief effect had op
je dagelijks functioneren,” zegt dokter Breugelmans.
az Vesalius werkte samen met OnlinePROMS om de vragenlijsten af te nemen en te implementeren in
het ziekenhuis.