Stad Tongeren heeft RIMO Limburg de opdracht gegeven om in 5 Tongerse buurten een buurtanalyse uit te voeren. Daarvoor zet RIMO Limburg de komende 2 jaar een halftijdse opbouwwerker in.

FOCUS op buurten

Stad Tongeren wil de samenhang in de Tongerse buurten (Motmolen, Tongeren Station, Plinius, Nieuw-Tongeren en Koninksem-Paspoel) verbeteren en versterken.

 

Jos Schouterden (schepen sociale zaken): “ In het beleidsplan van stad en OCMW Tongeren staat dat elke inwoner kansen moet krijgen om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. En het samenleven begint in de eigen buurt. We wensen buurten waar mensen elkaar ondersteunen, voor elkaar zorgen en waar dienst- en hulpverlening nabij is. Verenigingen en geëngageerde burgers zijn onze partners hierin. Met de buurtanalyses krijgt het lokaal bestuur een beter zicht op de krachten van onze buurten, alsook op welke levensdomeinen extra impulsen nodig zijn.”

Om de bestaande situatie in beeld te brengen verzamelt de opbouwwerker in eerste instantie objectief cijfermateriaal. Daarna ligt de focus op gesprekken met buurtbewoners om vragen, noden en gemeenschappelijke problemen te detecteren. Door in dialoog te gaan met de buurt komen de verbeterpunten naar boven. Samen zoeken ze zo naar duurzame oplossingen. RIMO Limburg lijst alle aanbevelingen op in een rapport waarmee Stad Tongeren concreet aan de slag kan om de fysieke en sociale leefbaarheid van de buurten te verbeteren.

Liesbeth Geybels (Algemeen Directeur van RIMO Limburg): “RIMO Limburg gaat steeds participatief aan de slag met maatschappelijk kwetsbare doelgroepen. Wat deze doelgroep dagdagelijks ervaart, is het uitgangspunt om projecten op maat te ontwikkelen. We zijn dan ook heel erg blij dat Stad Tongeren investeert in een degelijke analyse van de noden van de doelgroep in een aantal kwetsbare wijken in Tongeren. Hierdoor kunnen we samen in een latere fase een specifieke aanpak op maat ontwikkelen. Een goede voorbereiding is de sleutel voor toekomstige successen.”
GEEN ONBEKENDEN

An Christiaens wnd Burgemeester 

"Stad Tongeren en RIMO Limburg werken al samen sinds 2013. In de Tongerse wijk Paspoel begeleidt een opbouwwerker van RIMO Limburg de renovatie, bouw en verhuizing van drie appartementsblokken. De RIMO-opbouwwerker fungeert daarbij als tussenpersoon tussen de bewoners en Huisvestingsmaatschappij WoonZo.

RIMO Limburg ondersteunt en versterkt kwetsbare groepen.

Samen maken we werk van sociale grondrechten voor iedereen.

#Het allerbelangrijkste in een stad zijn de goede woon- en leefomstandigheden van haar inwoners.

Samen met RIMO gaan we aan de slag om deze omstandigheden te verbeteren en te versterken.

Goed bestuur is inzetten om het welzijn van alle inwoners".