De politie Tongeren-Herstappe krijgt melding van personen die zich valselijk voordoen als contacttracer.

Contacttracers worden altijd enerzijds gestuurd door het Agentschap Zorg en Gezondheid Vlaanderen of anderzijds door de stad Tongeren. Diegenen gestuurd door de stad Tongeren zijn ofwel  maatschappelijk werkers van het sociaal Huis De Semper ofwel politieagenten.

Contacttracers dragen altijd een badge met vermelding van hun naam en het infonummer. Je kan daar naar bellen om te dubbelchecken dat de persoon voor jou wel degelijk werkt voor contactopvolging.

De politie dringt erop aan om contact met hen op te nemen op het nummer 012 25 90 00, wanneer een persoon zich niet kan identificeren.