Het netwerkmoment met de Tongerse logies en stadsgidsen dat vanavond zou doorgaan in cafetaria 'de Pline' is uitgesteld.

Degenen die zich inschreven voor het geplande netwerkmoment met de Tongerse logies en gidsen van vanavond (donderdag 12 maart) werden reeds telefonisch op de hoogte gebracht.

Voor degenen die zich niet inschrijven maar toch van plan waren om te komen: het netwerkmoment wordt verplaatst naar een later moment.