De Soroptimisten hielden hun jaarlijks kerstdiner, dit jaar vond het plaats in het Wijnkasteel van Genoelselderen. Joyce, de eigenares, is eveneens lid van de club.

Tijdens het kerstdiner werd de restwinst van de opbrengst van hun modeshow, "Soroptimist goes fashion" opnieuw geschonken aan twee goede doelen. Er werd een cheque van 1.500 euro overhandigd aan Sint-Gerardus van Diepenbeek en 3.000 euro voor Trampolien vzw.

“Wij werken het hele jaar rond goede doelen, in oktober overhandigden wij nog een cheque van 1.000 euro aan de VZW Aketi van de familie Peeters, het sociaal-maatschappelijk project Noord Congo, dat de levenskwaliteit van de bevolking helpt verbeteren. Dit jaar werd het geld gebruikt voor de aankoop van bedden. Onze paaseitjesverkoop ondersteunde dit jaar de eerste zee-klasse van de Klimopschool in Tongeren. Daarbuiten steunden wij nog tal van goede doelen”.aldus voorzitter Yolande Picart.

Vrijdag 13 december organiseerden de 7 Limburgse Soroptimisten Clubs samen met Sint-Gerardus trouwens een concert in de kerk van Diepenbeek, een concert door en voor Sint-Gerardus.