Sociale economie uit Zuidoost- Limburg wordt ‘glashelder’ in de kijker gezet tijdens event bij Carglass EDC in Bilzen

Vandaag plaatst het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Regierol Sociale Economie & werk’ acht sociaaleconomische initiatieven in de kijker. Tijdens het event ‘Krijg een glasheldere blik op sociale economie’ kunnen reguliere ondernemers - uit zowel de private als publieke sector - kennismaken met hun producten en diensten. Een vijftigtal geïnteresseerde ondernemers wensen alvast te ontdekken hoe winwinsituaties worden gecreëerd.   Er wordt hierbij extra aandacht besteed aan de oplossingen die sociale ondernemers bieden voor personeelstekorten in reguliere ondernemingen. Een rondleiding in het logistieke hart van Carglass EDC te Bilzen, waar sinds 2018 een mooie samenwerking is met Bewel in de vorm van een enclave, vormt voor velen een bron van inspiratie.

 “Wij zijn verheugd dat het samenwerkingsverband ‘Regierol Sociale Economie & werk Zuidoost Limburg’ dit jaar kiest voor Carglass EDC in Bilzen als locatie. Bij Carglass kiezen wij er bewust voor om sterk in te zetten op alle aspecten van duurzaam ondernemen: people, planet en profit. Samenwerken met een maatwerkbedrijf en het ondersteunen van zulke events is voor ons dan ook vanzelfsprekend”, zegt Tim Berx, Supply Chain Director Carglass Europe North.

 Bewel ondersteunt Carglass EDC in Bilzen tijdens de werkzaamheden op de werkvloer, door een onontbeerlijk onderdeel van het proces voor zijn rekening te nemen.

 Johan Bongaerts, Algemeen Directeur bij Bewel. “

Het intergemeentelijk samenwerkingsverband ‘Regierol Sociale Economie & werk Zuidoost- Limburg’ (Tongeren, Bilzen, Riemst en Voeren), vervult een brugfunctie tussen de sociale en reguliere economie. Zij ijveren dan ook voor de totstandkoming van meer samenwerkingsverbanden tussen beiden.

“Door regionaal in te zetten op zulke events, kunnen we creatief omgaan met de uitdagingen die onze sociale en reguliere ondernemers dagelijks aangaan. Als lokale besturen willen we dan ook fors blijven inzetten op het stimuleren en faciliteren van samenwerkingen tussen beiden. Het creëren van een winwinsituatie vormt hierbij het uitgangspunt. Ook samen de OCMW’s van onze regio ondersteunen rond activering is een speerpunt van onze werking. Onze coördinator faciliteert de samenwerking met experten rond activering in specifieke thema’s zoals met Stebo vzw de anderstaligheid en met Trackabalities de medische problematieken”, zegt Jos Schouterden, voorzitter Regie Sociale Economie Zuidoost Limburg.