Limburgse private ondernemer gaat partnership aan met bedrijf uit de sociale economie om personeelstekorten op te vangen.

De samenwerking tussen RAJA Benelux Tongeren en Maatwerkbedrijf Bewel wordt vandaag boven het doopvont gehouden. Een win-win-situatie voor beide ondernemers. Tongeren, Bilzen, Riemst en Voeren zetten samen in op meer tewerkstellingskansen voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt. Het informeren over en promoten van oplossingen die sociale ondernemers bieden voor personeelstekorten in reguliere ondernemingen, staat dan ook hoog op de agenda. Om andere bedrijven te inspireren wordt vandaag de succesvolle samenwerking tussen RAJA te Tongeren en Maatwerkbedrijf Bewel voorgesteld.

RAJA is internationaal toonaangevend als distributeur van verpakkingen, magazijnbenodigdheden en kantoorartikelen. Ze zetten in op alle aspecten van duurzaam ondernemen: people, planet en profit. Onder de noemer ‘samen meer milieubewust’, bieden ze voor elke conventionele verpakkingsoplossing een milieuvriendelijk alternatief aan. Inclusie op de werkvloer maakt reeds jaren deel uit van hun HR beleid. Een diepgaandere samenwerking met een maatwerkbedrijf, was dan ook een zeer bewuste keuze.

“Wij zetten sterk in op een duurzaam HR beleid. Een enclave op onze eigen werkvloer was een volgende logische stap in dit verhaal. Een inclusieve werkvloer maakt zo goed mogelijk gebruik van alle diverse talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. In onze werkomgeving komen alle (toekomstige) werknemers tot hun recht, ongeacht hun leeftijd, origine, geslacht,… Deze rijke mix aan verschillen wordt gewaardeerd en benut.”, vertelt Gidi Pluym, CEO bij RAJA.  

 Bewel ondersteunt RAJA tijdens het logistiek proces door een onontbeerlijk onderdeel van het proces voor hun rekening te nemen.

Tewerkstelling blijft de belangrijkste hefboom om volwaardig te participeren in de samenleving. Sociale economiebedrijven en trajectbegeleiders zetten zich in voor tewerkstellingskansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, en dit steeds vaker in samenwerking met private ondernemers.

“Als lokale besturen willen we de komende jaren fors inzetten op het stimuleren en faciliteren van samenwerkingen tussen reguliere en sociale ondernemers. Door regionaal samen te werken, trachten we vanuit een sociaal én economisch oogpunt onze ondernemers te ondersteunen in de uitdagingen die ze dagelijks aangaan. Enerzijds is er schaarste op de arbeidsmark en worden geschikte werknemersprofielen moeilijk gevonden. Anderzijds, zijn er personen beschikbaar op de arbeidsmarkt die zeer moeilijk aan een job geraken door bijv. een taalachterstand, psychische en/of fysieke kwetsbaarheid, etc.  Wanneer een reguliere ondernemer beroep doet op een maatwerkbedrijf, wordt niet enkel het bedrijf hier beter van, maar het zorgt ook voor een zinvolle tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt.” zegt Jos Schouterden, voorzitter Regie Sociale Economie & Werk Zuid-Oost Limburg.

Om dergelijke samenwerkingen te stimuleren wordt er voortdurend actie ondernomen. “Dit jaar ligt onze focus op de sociale tewerkstelling in onze regio” zegt Wendy Molemans, coördinator lokale activering Zuid-Oost Limburg. “Bedrijven hebben vaak te maken met personeelstekorten. Maatwerkbedrijven kunnen hier diverse oplossingen voor aanbieden, waaronder een  enclavewerking. Bij een enclavewerking voeren medewerkers, onder begeleiding, taken uit die onderdeel zijn van de corebusiness van een bedrijf.  De enclave-medewerkers krijgen veel appreciatie van de reguliere ondernemers omwille van de kwaliteit en kwantiteit die ze afleveren.  Zij kunnen ondersteunen in zeer uiteenlopende processen zoals assemblage, logistiek, kwaliteitscontrole, etc.”