Werken aan nieuwe stadstuin gaan van start

Vorig jaar verleende de gemeenteraad haar goedkeuring voor de aankoop van het handelspand ‘voormalige steffline’ in de Maastrichterstraat in Tongeren. Het pand is intussen gesloopt. De site wordt nu omgevormd tot een stadstuin.

Patrick Dewael, burgemeester: “Na de aanleg van een stadstuin aan het administratief centrum stelde zich vorig jaar opnieuw een uitzonderlijke opportuniteit. We kochten een handelspand in de Maastrichterstraat aan. Dit gebouw werd inmiddels gesloopt. Wat weinig mensen weten is dat dit pand aansluit op een grote tuin van de FOD Justitie.”

Tongeren is een sterk versteende stad. Het stadsbestuur moedigt daarom de aanleg van pleinen en groene zones sterk aan en grijpt nu zelf de kans om de inrichting van deze site naar een hoger niveau te tillen, net zoals voorheen op de site van Huis Theelen.

Johnny Vrancken, schepen van Ruimtelijke Ordening: “Het pand werd intussen afgebroken. Nu gaan we eerst een parkje aanleggen op de site van het handelspand. Vanaf januari 2023 starten de werken aan het nu vrij liggende poortgebouw zoals o.a. het vernieuwen van het dak, alsook het siermetselwerk in functie van de afwerking van de zijgevels. Deze werken zullen klaar zijn in mei 2023. Nadien nemen we bijkomend een gedeelte van de tuin van de rechtbank op. In een laatste fase (2024) realiseren we de doorsteek naar de Kielenstraat en renoveren we de gerechtstuin. De gesprekken hiervoor zijn lopende, zowel met FOD justitie als met de Regie der Gebouwen. De Voorzitter van de rechtbank is alleszins enthousiast.”

“Voor de realisatie van dit nieuwe stadsdeel werd een subsidie aangevraagd en bekomen bij het agentschap Innoveren en Ondernemen. Zij nemen 30 procent van de kosten voor hun rekening, oftewel 152.606 euro”, zegt Marc Hoogmartens, schepen van Economie.

Door groene eilanden aan te leggen, hoogwaardige beplanting te voorzien en door de creatie van zit- en speelruimte zal de binnenstad en het handelscentrum nog aantrekkelijker worden, zowel voor inwoners als voor bezoekers.

De realisatie van deze stadstuin kost 508.688 euro.

Enkele sfeerbeelden


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.