Nieuwe 3D-film geeft een unieke inkijk in Romeins Tongeren

‘Romeins Tongeren in 3D’ is een vier minuten durende animatiefilm die je meeneemt naar de Romeinse tijd.

Vertrekken doen we in de tweede eeuw aan de zuidwestzijde van de toenmalige stad (zijde huidige St.Truidersteenweg). Op de locatie waar we van start gaan zien we enerzijds een uitgestrekt Romeins grafveld en anderzijds een horeum (een opslagplaats voor graan). We vliegen vervolgens bij wijze van spreken langsheen de imposante stadsverdedigingsmuur over het aquaduct richting het noorden. Daar bevond zich de Romeinse tempelsite. Hier zie je ook duidelijk dat Tongeren op een heuvelrug werd gebouwd.  De tempel kijkt uit over het lagergelegen bronnengebied. Wanneer we de tempel achter ons laten, maken we meteen ook een sprong in de tijd. We bevinden ons nu in de vierde eeuw. De stad is op dat ogenblik een stuk kleiner en beleeft woelige tijden. Romeins Tongeren geniet evenwel nog steeds een behoorlijk aanzien zoals o.a. mag blijken uit een rijkelijk versierde stadswoning.

Patrick Dewael, Burgemeester: “Met deze film tonen we enkele hoogtepunten uit het Romeinse verleden van onze stad. Enerzijds is de film een appetizer voor de vele toeristen die onze stad bezoeken.  Zij worden zo uitgenodigd voor een verdere verkenning van onze stad in het Gallo-Romeins Museum en het Teseum. Anderzijds nodigen we diezelfde bezoeker ook uit om actief en op eigen houtje de stad te ontdekken. Dat kan bijvoorbeeld a.d.h.v. de daartoe recent ontwikkelde Per Pedes-app. Tenslotte geeft de film ook elke Tongenaar een unieke inkijk in de geschiedenis van zijn of haar stad.”

Voor de realisatie van de film werd samengewerkt met ArchaeoPlanRistow (Keulen) en architectenbureau Narmer (Budapest). Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in de realisatie van virtuele archeologische reconstructies / professionele animaties.  

Gerard Stassen, Schepen van Erfgoed: “Heel wat archeologische restanten zitten nog verscholen in de ondergrond en zijn dus niet zichtbaar.  Het is dan ook geen sinecure om ruim 2000 jaar stadsontwikkeling op heldere en duidelijke wijze uit de doeken te doen. Gelukkig maar biedt de hedendaagse technologie soelaas.    Een beeld zegt vaak meer dan 1.000 woorden.  Dat geldt bij uitstek voor deze 3d-film die je een bijzondere impressie geeft omtrent het (Romeinse) verleden van onze stad.”

An Christiaens: schepen van toerisme: “De film kan worden bekeken via een gloednieuw interactief touch screen dat werd opgesteld bij de dienst toerisme.  De Gasthuiskapel is voor heel wat toeristen de eerste halte tijdens hun bezoek aan onze stad.   Hier krijgen zij voortaan meteen ook een eerste impressie van hoe Romeins Tongeren er vele eeuwen geleden uitzag. Daarnaast voegden we nog enkele eerder gerealiseerde 3D-animaties toe (onderdeel van het project Terra Mosana).  Ook deze nemen je mee op sleeptouw door een stukje Romeins en vroegmiddeleeuws Tongeren.”