Tongers vaccinatiecentrum wordt gezondheidshuis

Op 19 januari start in het voormalig vaccinatiecentrum op de Julianussite een gezondheidshuis. Tongeren zal bij aanvang in dit nieuwe huis gezondheidspromotie koppelen aan een innovatief gezondheidsprogramma.

De haalbaarheidsstudie die POM Limburg uitvoerde rond de omvorming van de Julianussite tot gezondheidscampus overtuigde de stad Tongeren, AZ Vesalius en groep Teychene om samen hun schouders onder dit project te zetten. De stad Tongeren zet haar ambitie nu kracht bij door gezondheidspromotie en een innovatief gezondheidsprogramma op deze campus op te starten.

Patrick Dewael, burgemeester: “Gezondheid en welzijn zijn vandaag - meer dan ooit - een bekommernis van iedereen. Preventieve gezondheidsprogramma’s brengen we samen op één centrale plek in het centrum van de stad. Eén op vijf Limburgers is vandaag tewerkgesteld in de gezondheidszorg. Dat maakt van zorg één van de belangrijke economische speerpunten. Het gezondheidshuis wordt ‘the place to be’ voor iedereen die gezond is en het wil blijven, of voor wie gezonder wil leven. Gezondheidszorg staat vandaag immers nog voor 99 procent in het teken van ziekenzorg, slechts 1 procent gaat naar het voorkomen van ziekten. Die wanverhouding willen we hier rechttrekken.”

 “Dat de gezonde keuze steeds meer de gemakkelijkste keuze voor alle Tongenaren wordt, daar gaan we met ons gezondheidsbeleid extra op inzetten. Door de sluiting van het COVID-vaccinatiecentrum hebben we een centraal gelegen pand beschikbaar voor andere gezondheidsactiviteiten. Een ideale opstart voor een gezondheidshuis voor de Tongenaren en voor de lokale welzijns- en zorgprofessionals. Tongenaren informeren we in dit nieuwe huis over gezondheidsthema’s die afgestemd zijn op nationale en Vlaamse campagnes, maar vanuit een Tongerse context. Professionals kunnen in de polyvalente ruimte samenkomen om opleidingen te volgen of om te vergaderen binnen de eigen beroepskring of multidisciplinair.” zegt Evelyne Stassen, schepen van Sociale Zaken.   

 

Test je gezondheid op donderdag

De gezondheidspromotie starten we op met ondersteuning van Logo Limburg, de digibank DIGBIJ en het lokaal dienstencentrum De Piepel. Elke donderdag staat buurtwerkster Mieke Troosters van het LDC De Piepel voor alle Tongenaren klaar in het gezondheidshuis. Aan de gezondheidswand kan je met Mieke in gesprek gaan over de bouwblokken van geluk. In onze zithoek kan je folders en informatie doornemen of een praatje slaan met andere bezoekers.

 

Thema’s in de kijker

  • Eerstelijnspsycholoog: Betaalbare consultaties bij milde klachten.
  • Gezonde voeding: Test je kennis over gezonde voeding. We belonen elke deelnemer met een gezond stuk fruit.
  • Je woning gezond en veilig verwarmen: Tips over hoe je je woning gezond en veilig kan verwarmen, ondanks de stijgende energieprijzen.
  • Digitalisering van de gezondheidssector. Lukt het je niet om online een doktersafspraak te maken? Is bepaalde informatie enkel online te vinden? Dan helpt Mieke je samen met onze digihelpers graag verder.

Gezondheidsproeftuin

De stad Tongeren is deze zomer een samenwerking opgestart met gezondheidsexperts Johan Lavrysen van Terra Incognita en Bert Smeets van vzw Health. Hun eerste innovatief gezondheidsprogramma is intussen klaar om uitgerold te worden.

Johan Lavrysen, Terra Incognita “ De gezondheidsproeftuin, die zich richt op de ontwikkeling van innovatieve concepten rond het bevorderen en onderhouden van gezondheid, zal op vrijdagen een aanbod naar Gezonde Kinderen, Gezonde Burgers, Gezonde Vrouwen en Gezonde Bedrijven verzorgen.  Scholen kunnen nu al inschrijven voor het programma waarbij kinderen leren hun eigen gezondheidsplan te bouwen.” 

“Ook zit er een  ‘gezondheidscafé’ in de pijplijn, waarbij  éénmaal per maand een gastspreker kennis deelt over gezondheid. Het programma zal via de stad bekend gemaakt worden en o.a. geafficheerd worden aan het Gezondheidshuis. Drs. Lowie Van Doninck bijt op 10 maart de spits af. Hij spreekt over de zogenoemde ‘Blauwe Zones’, gebieden waar mensen een significant hogere levensverwachting hebben.” vult Bert Smeets van vzw Health aan.

 

 “Met de opstart van een gezondheidshuis creëren we ‘the place to be’ voor alles rond een gezonde levensstijl en buurtgerichte zorg. De stad Tongeren is daarom op zoek naar een coördinator gezondheidsbevordering die de werking van het gezondheidshuis mee vorm wil geven in een nauwe samenwerking met een breed netwerk van diensten, organisaties en de eerstelijnszone ZOLim. De vacature kun je terugvinden op de website: www.vdab.be ,” besluit Evelyne Stassen, schepen van Sociale Zaken.