Nieuwe brochure die pelgrims welkom heet in Tongeren

Het stadsarchief van Tongeren en Visit Tongeren stellen deze maand, in samenwerking met Riet Van Cleuvenbergen, een brochure voor die pelgrims welkom moet heten in de stad Tongeren.

In de brochure wordt het eeuwenoude pelgrimsverleden van de stad uit de doeken gedaan. Gekende en minder gekende plaatsen én verhalen worden belicht die vroeger en nu betekenis hebben voor pelgrims van en naar Tongeren. Om deze mensen op te vangen werden er in de stad verschillende gasthuizen opgericht waarvan het Sint-Jakobusgasthuis het bekendste was. Dat gasthuis was sinds de oprichting, bijna duizend jaren geleden, gelegen langs een oude heerbaan. Sinds bijna achthonderd jaar ligt op de huidige locatie in de binnenstad waar zich nu het toeristisch infopunt bevindt.

Patrick Dewael, burgemeester van de stad Tongeren: ”Weinig mensen zijn zich nog bewust van het unieke pelgrimsverleden van onze stad. De pelgrims, zowel rijk als arm, kregen in Tongeren een bed, een stuk brood en een beker wijn. Maar, binnen het Europese pelgrimsnetwerk zorgden ze ook voor een immense verspreiding van ideeën en idealen. Deze reizigers leerden onze cultuur en erfgoed kennen en brachten ook verhalen en voorwerpen mee uit heel Europa.”

 “De duizenden pelgrims die Tongeren doorheen de eeuwen bezochten, zorgden voor een bijzondere, culturele, kruisbestuiving,” zegt Gerard Stassen, schepen van Erfgoed. “Eén van de centrale figuren in dat verhaal was Sint Jakob naar wiens graf in Santiago de Compostela al honderden jaren pelgrims onderweg zijn. Doorheen heel Europa vinden we plaatsen en gebouwen terug, gewijd aan deze heilige, waar pelgrims een veilige plek konden vinden.”

“Vandaag is het pelgrimstoerisme nog altijd levendig. En Tongeren is nog altijd de gastvrije stad die het al eeuwenlang is. Met deze brochure willen we iedere pelgrim, iedere bezoeker aan onze stad, dan ook van harte welkom heten en ons unieke pelgrimsverhaal laten ontdekken,” besluit An Christiaens, schepen van Toerisme.

De brochure is gratis te verkrijgen bij Visit Tongeren (Gasthuiskapel) voor pelgrims en geïnteresseerden.

Nieuwe brochure die pelgrims welkom heet in Tongeren