Minister Brouns bezoekt FLUX

‘Samen en lokaal voor werk’: Werkgelegenheidsconferentie voor een sterk lokaal arbeidsmarktbeleid

‘De samenwerking tussen lokale besturen en VDAB is onmisbaar om een sterk lokaal arbeidsmarktbeleid te voeren.’ Met die woorden kondigt Vlaams minister van Werk Jo Brouns de werkgelegenheidsconferentie van 13 juni aan. Dat doet hij op een bezoek aan FLUX, een project dat zich specifiek inzet om jongeren kansen te geven op de arbeidsmarkt – en daarbuiten. Een team van coaches zet zich, elk vanuit een specifieke expertise in om jongeren zin en vertrouwen te geven in de toekomst. FLUX is in samenwerkingsverband met Stad Tongeren, VDAB, CAW, Groep Intro, Integra (fusie Zorgroepzin en DAGG) en BLM.

Het project Flux is een project voor jongeren tussen 18 en 30 jaar. Zij krijgen een sterk team van coaches uit de verschillende betrokken organisaties rond zich die elk hun eigen expertise hebben en jonge mensen versterken op tal van levensdomeinen.  De hulp gaat van ondersteuning naar werk, naar opleiding, of zelfs naar zelfstandig wonen. De coaches geven jongeren zin en vertrouwen in de toekomst: geen wachtlijsten, geen doorverwijzingen.

Vlaams Minister van Werk Jo Brouns bezocht deze jongeren op het moment dat ze in het kader van FLUX een jobbeurs konden bezoeken. Deze beurs werd voor hen georganiseerd vanuit Inclusief Jobmakelaar, wat op zijn beurt een project is van SHERPA, waar BLM een deel van uitmaakt. Na een kort gesprek met de jongeren, die het traject van FLUX brachten aan de hand van hun eigen ervaringen, kreeg de minister enkele hapjes die de jongeren zelf hadden voorbereid. De minister beklemtoonde daarop de samenwerking tussen VDAB en lokale besturen, en wees naar de onmisbare waarde van een project zoals FLUX.

Joris Philips, directeur VDAB Limburg: Niet iedereen vindt zomaar de weg naar VDAB. Daarom werken we samen met heel wat partners zoals BLM die via hun expertise jonge potentiële werknemers zoeken en klaarstomen voor de arbeidsmarkt. En dat is goed voor de jongeren, maar ook voor werkgevers wiens vacatures worden ingevuld. Het project Flux is dan ook een mooi voorbeeld van 'samen sterk voor werk'.’ 

Evelyne Stassen, schepen sociale zaken: ‘Als voorzitter van het Bijzonder Comité van de sociale dienst van OCMW Tongeren volg ik van dichtbij het verhaal van heel wat kwetsbare jongeren op. Dat de maatschappelijk assistenten van de sociale dienst van OCMW Tongeren samen met tal van partners trajecten met leefloongerechtigde jongeren kunnen uitwerken, legt geen windeieren. Flux doet wat nodig is om de jongeren te helpen in het versterken van hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt. De jongeren kunnen hierbij rekenen op de expertise  van het volledige partnerschap, en die gaat over alle levensdomeinen en vertrekt steeds vanuit de talenten en krachten van de jongeren zelf.’

Jeannine Vanvinckenroye, Schepen van Werk: ‘Het lokaal bestuur legt verbinding tussen het flux-team en lokale bedrijven met vacatures. Onbekend is vaak onbemind, maar door het verhaal van de flux-jongeren naar lokale bedrijfsleiders te brengen creëren we draagvlak voor inclusie.  In juni 2021 ging Flux van start. 106 Tongerse jongeren vonden intussen hun weg naar Flux. 19 jongeren vonden hierdoor een duurzame job, 10 volgen een opleiding en 16 jongeren zetten de stap naar alleen wonen.’

Samen en lokaal voor werk: de werkgelegenheidsconferentie

De minister kadert het bezoek in het voortraject naar de werkgelegenheidsconferentie. ‘Het is mijn rotsvaste overtuiging dat lokale besturen een enorm belangrijke rol te spelen hebben in het  arbeidsmarktbeleid van vandaag  en morgen,’ zegt minister Brouns.

Op 13 juni zal minister Brouns op de werkgelegenheidsconferentie alle lokale besturen en lokale actoren bij elkaar brengen om na te denken over hoe via sterke partnerschappen op lokaal niveau bruggen kunnen gebouwd en verstevigd worden richting een werkzaamheidsgraad van 80%. ‘Lokale besturen staan veel dichter bij de mensen, zij weten wat er leeft,’ zegt minister Brouns. Zij hebben voelsprieten in hun omgeving, in hun wijken, in hun lokale economie. ‘Koppel dat aan de expertise die VDAB kan aanreiken en we hebben de oplossing om verder richting die 80% werkzaamheidsgraad te werken.’ Zo kunnen deze partnerschappen specifieke doelgroepen bereiken, die groepen die in bepaalde gemeenten het meeste nood hebben aan ondersteuning en begeleiding.

In dit voortraject bezoekt hij verschillende partnerschappen die zo reeds zijn aangegaan, waarmee hij het belang van deze samenwerking in de verf wil zetten, verschillende doelgroepen wil bereiken, en kruisbestuiving tussen verschillende besturen wil bewerkstelligen.