Onthaalcentrum in De Kevie

Op de foto van links naar rechts: Jeannine Vanvinckenroye – schepen van Openbare Werken, Tom Vandeput – voorzitter raad van bestuur LSM, Patrick Dewael – burgemeester, Jos Lantmeeters – gouverneur-voorzitter directiecomité LSM, Patrick Jans – schepen van Milieu en Roger Nijssen – conservator De Kevie.

 

Vandaag gaat de eerste spade in de grond voor de bouw van een onthaalcentrum in De Kevie in Tongeren. Het centrum zal in stijl en materiaalkeuze nauw aansluiten met de omgeving. Beleving  en natuureducatie worden de centrale thema’s.

Het natuurgebied ‘De Kevie’ situeert zich zuidoostelijk van de stad Tongeren, centraal in de alluviale vlakte van het brede Jekerdal. Het is ideaal gelegen op 800 meter wandelen van het station en op 1,2 km van het stadscentrum.

Patrick Dewael, burgemeester: “Op een steenworp van het stadscentrum ligt onze groene trots: het natuurgebied De Kevie combineert vochtige valleigronden met de vruchtbare leembodem van droog Haspengouw. Honderden wandelaars en fietsers genieten hier dagelijks van de goede lucht en de rust. Maar ook op het vlak van educatie en recreatief toerisme is dit gebied zeer waardevol.

Dankzij een jarenlange, niet aflatende inzet van een groep gedreven vrijwilligers werden de unieke waarden van dit natuurgebied niet alleen gevrijwaard maar ook nog sterk uitgebreid door bijvoorbeeld de aanleg van knuppelpaden, de bewegwijzering van wandelingen, de aanleg van een fietsbrug en een rolstoelvriendelijk wandelpad.

Wielewaal Zuid-Limburg en Natuurpunt-Werkgroep De Kevie geven al jaren het beste van zichzelf om de natuur in Tongeren een bijzondere plaats te geven. Een plek waar je de natuur leert kennen en appreciëren.”

Het gebied wordt dagelijks druk bezocht, niet enkel door  Tongenaren maar ook steeds vaker door toeristen die hun bezoek aan de stad combineren met een wandeling in dit natuurgebied. Ook scholen en socio-culturele verenigingen hebben hun weg gevonden. Met als resultaat: honderden bezoekers per dag.

 Onthaalcentrum

“Het onthaalcentrum komt er onder meer ter ondersteuning van het natuureducatief toerisme. Zowel individuele bezoekers als groepen kunnen van hier uit hun wandeling starten. Het centrum zal in stijl en materiaalkeuze nauw aansluiten met de omgeving en in verbinding staan met de toegangspoorten. Het onthaal wordt ingericht als natuureducatief centrum waar beleving centraal staat bv. via een museale opstelling waar men geluiden van dieren kan beluisteren, planten kan zien of ruiken. Er zijn ook sanitaire voorzieningen in het gebouw voorzien,” zegt Patrick Jans, schepen van Milieu.

Gouverneur-voorzitter van het directiecomité LSM, Jos Lantmeeters: “Het toekomstig onthaalcentrum zal niet alleen natuur en cultuur met elkaar verbinden, het zal ook beiden complementair maken aan elkaar. Deze complementariteit heeft Limburg al meerdere keren succesvol op de kaart gezet en ik ben dan ook verheugd dat er in het zuiden van de provincie een nieuwe troef bijkomt. De optelsom van al deze troeven benadrukt de ambitie van Limburg om haar groene karakter verder te versterken. Dit project sluit mooi aan bij de waaier aan lokale en bovenlokale initiatieven om tegen 2050 volledig klimaatneutraal te zijn.”

Natuurgerichte ingrepen

Daarnaast is er in De Kevie behoefte aan meer stilstaand open water. Hierdoor zal de diversiteit aan watervogels en  plantensoorten toenemen en zal de Europese kamsalamander zich hier helemaal thuis voelen. Dit kan gerealiseerd worden door een aantal dicht bij elkaar gelegen poelen met een specifieke profilering voor deze soorten. Een groot aantal plantensoorten zullen dankzij deze waterpartijen extra kansen krijgen. Er komt ook een uitkijkpunt naast de poelen waar je een zicht krijgt op de karakteristieken van De Kevie en de ligging van het natuurgebied. Onder dit uitkijkpunt wordt in samenwerking met Natuurpunt een vleermuizenkelder aangelegd.

Natuurtoeristische verbinding van Tongeren met Maastricht via de Jekervallei

“In het kader van de Euregionale samenwerking en gebiedsontsluiting zal het onthaalcentrum een rol spelen in de verdere toeristische ontwikkeling van Zuidoost Haspengouw,” zegt Patrick Dewael. “De typische eigenheid van dit deel van Haspengouw – mergelland en Jekerdal – kan een samenwerkingsbasis vormen tussen de gemeenten Tongeren, Riemst, Bitsingen (provincie Luik) en Maastricht. Het toeristisch potentieel van Tongeren is groot. Naast cultuur en erfgoed kan Tongeren ook een unieke natuurbeleving aanbieden en zich zo nog meer profileren als stad voor meerdaags toerisme.”

Voorzitter van de raad van bestuur LSM, Tom Vandeput: “Met 485 000 euro geeft LSM een belangrijke impuls aan Limburg.  De verschillende ontwikkelingen op en rond De Kevie zijn belangrijke elementen in de verdere  economische en toeristische ontwikkeling van de stad Tongeren en Haspengouw.

Tongeren draagt haar steentje bij door het strategisch blijven verstevigen van de toeristische waardeketen. Dit door middel van thematische marktcombinaties met beleving met elkaar te blijven verbinden. De uitbouw van het natuur recreatieve en de museale invulling met link naar het aanbod in het historisch centrum, creëert een betekenisvolle meerwaarde, waar LSM graag toe bijdraagt via deze belangrijke impulsfinanciering.” 

“De bestaande fietsverbinding tussen Tongeren en Maastricht geeft de mogelijkheid aan de ca. 175.000 inwoners van deze regio om op een recreatieve manier elkaars regio te leren kennen en dus een (economische) meerwaarde te genereren. Het onthaalcentrum kan hierin een belangrijke rol spelen. Denk hierbij aan een (beperkt) technisch ondersteuningspunt met faciliteiten zoals een oplaadpunt voor E-Bikes of de beschikbaarheid van fietsreparatiekits,” besluit Patrick Jans.

Praktische info

Een samenwerking tussen stad Tongeren en Natuurpunt. Het onthaalcentrum wordt in het najaar in gebruik genomen. De kostprijs bedraagt € 1.025.313,88 euro incl. BTW, met steun van Limburg Sterk Merk (€ 485.000). Het ontwerp is in handen van De Gouden Liniaal Architecten, gebaseerd op circulaire principes. Aannemer Swinnen NV uit Balen staat in voor de uitvoering.